Skuldkollen - privatekonomi för gymnasiet

På Kronofogdens skolingång hittar du korta filmer om ungdomars privatekonomi som du kan använda i undervisningen.

av:
Kronofogden
målgrupp: Gymnasiet
Skuldkollen är ett verklighetsnära lektionsmaterial som består av två färdigplanerade lektioner. Kärnan i materialet är filmer där eleverna får kunskap genom att diskutera och reflektera över sin egen privatekonomi och de val de dagligen gör.

Filmerna varvas med faktabilder och diskussions- och värderingsövningar.

Materialet är framtaget i samarbete med lärare och elever och uppbyggt utifrån kursplanerna i Samhällskunskap 1a och 1b och det är förankrat i Gy11.

Med hjälp av skuldkollen kan eleverna:

  • Utveckla sin förmåga att självständigt koppla privatekonomiska dilemman till klassrumsdiskussionen
  • Visa förmåga att kritiskt och självständigt granska och utvärdera relevant information, utveckla förståelse för hur man söker ny information samt på vetenskaplig grund diskutera privatekonomiska företeelser.

Här hittar du allt material som hör till Skuldkollen

Relaterade kategorier:
Publicerad: 25 januari 2017

Liknande lärarmaterial 33 st

av:
FN:s utvecklingsprogram (UNDP)
av:
Utbildningsradion (UR)
av:
Arena Skolinformation
av:
Arena Skolinformation
av:
Arena Skolinformation
av:
Naturskyddsföreningen
av:
Naturskyddsföreningen
av:
Arena Skolinformation
av:
Arena Skolinformation

Sidor