Skolmaterial om migration

av:
Migrationsverket
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
Migrationsverkets material om migration är i första hand framtaget som ett hjälpmedel för lärare och elever på högstadiet och gymnasiet. I den webbaserade lärarhandledningen guidas du till relevant och aktuellt webbmaterial inom migrationsområdet, både eget och andras.

Idag har ungdomar på ett helt annat sätt än tidigare möjlighet att snabbt informera sig om vad som sker i omvärlden. Globaliseringen möjliggör en, i det närmaste, obegränsad informationsinhämtning. Ju mer information, desto större borde kraven vara på faktakontroll, källkritik m.m.

Migrationsverket vill därför gärna bidra med sina speciella kunskaper om invandring, vad myndigheten gör och varför den finns.

Människor, migration, möjligheter – det är de tre gemensamma M:en som kortfattat sammanfattar vad Migrationsverket arbetar med.

Materialet, som riktar sig till elever på högstadiet och i gymnasiet, är gratis och får fritt kopieras. Se detta som ett underlag för diskussion om migrationens möjligheter!
 

Här hittar du allt skolmaterial från Migrationsverket

Se även deras broschyr Migration som möjlighet (PDF, 12 sidor), där åtta autentiska personer berättar sin historia vad migrationen inneburit för dem.

Hemsida:
Publicerad: 14 januari 2016

Liknande lärarmaterial 39 st

av:
Sveriges Utbildningsradio (UR)
av:
Sveriges Utbildningsradio (UR)
av:
Forum för levande historia
av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
av:
Sveriges riksdag
av:
Sveriges riksdag
av:
Raoul Wallenberg Academy
av:
Sveriges Utbildningsradio (UR)
av:
Forum för levande historia
av:
Forum för levande historia

Sidor