Skolboken ”Antiziganismen i Sverige” - om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet och idag

av:
Kommissionen mot Antiziganism
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
Boken riktar sig i första hand till elever på högstadiet och beskriver övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet, med kopplingar till nutida diskriminering.

Syftet med boken är att etablera begreppet antiziganism och beskriva hur den har kommit till uttryck. Den vill också ge elever en grund för att upptäcka och motverka fördomar och reflektera kring de mänskliga rättigheternas betydelse för ett fungerande samhälle.

Till boken finns även en lärarhandledning som ger stöd till undervisningen i form av lektionsförslag, förslag på kontext och förkunskaper, bildanalysfrågor, gestaltningar, reflektions- och instuderingsfrågor. Den kopplar också till läroplanens värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer samt berörda syften och centrala innehåll i historia och samhällskunskap.

Ladda ner Skolboken ”Antiziganismen i Sverige” som PDF
Ladda ner lärarhandledningen som PDF

Publicerad: 01 februari 2016

Liknande lärarmaterial 80 st

Sidor