Skapa publicitet i media - förändra världen!

av:
Naturskyddsföreningen
målgrupp: Högstadiet
I den här övningen arbetar eleverna med att skapa uppmärksamhet kring någonting de anser behöver förändras.

Den här övningen handlar om att påverka samhället genom att skapa uppmärksamhet kring sakfrågor.

Målet med Skapa publicitet är att eleverna får inblick i medias roll som informationsspridare och opinionsbildare, utvecklar förmågan att söka information samt formulera sig i tal och skrift.

Genom att skapa kampanjer ger övningen också kunskaper om individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling.

Här hittar du allt material om "Skapa publicitet i media - förändra världen!"

Se även:
Energifallets ordlista för lärare och elever  Öppnas som PDF

Relaterade taggar:
Publicerad: 14 mars 2016

Liknande lärarmaterial 34 st

Sidor