Samernas tid

En serie i tre delar om norra Europas urfolk och deras historia. Samernas historia som är intimt sammankopplad med Sveriges historia är okänd för de flesta.
av: Sveriges utbildningsradio (UR)

Samerna anpassade sig tidigt till en karg omgivning och byggde upp en jakt- och fångstexpertis som gjorde dem till viktiga handelspartners under vikingatiden.

Serien beskriver hur samerna påverkades av kyrkans våldsamma kristningsprocess och av nationalstaternas kolonisation av de samiska markerna under tidigmodern tid.

Situationen förvärras under 1900-talet då kolasamerna hamnar i Sovjetunionens grepp. Exploateringen av Sápmis naturtillgångar ökar och rasbiologernas ögon vänds mot samerna.

Här hittar du allt material om Samernas tid

Ladda ner lärarhandledning till programmen

Uppdaterad: 3 februari 2019
Publicerad: 13 februari 2018

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

Liknande Lektionsmaterial

86 st

Youmo i praktiken - samtala om sexualitet, hälsa och jämställdhet

av: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

+ Läs mer

Demokrati 100

av: Kungliga biblioteket

+ Läs mer

Lektioner om val, demokrati och politik

av: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

+ Läs mer

Globala målen i skolan

av: FN:s utvecklingsprogram (UNDP)

+ Läs mer

Propaganda – risk för påverkan

av: Forum för levande historia

+ Läs mer

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

Ämneskategorier

Samernas historia

Samerna är ett ursprungsfolk i norra Skandinavien med en egen historia.

Sveriges nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter utgörs av: samer, Sverigefinnar, romer, Tornedalingar och judar. Bland skolans...

Relaterade taggar

SO-rummet tag typ

Minoriteter

Här hittar du material med anknytning till nationella och etniska minoriteter förr och idag.

Rasbiologi

Rasbiologi var ett akademiskt ämne under 1800-talet och första halvan av 1900-talet. Rasbiologi,...

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Dokumentär och film

Film som historieberättande medium är en populär underhållningskälla, men fungerar också bra i...

Samer

Samerna är Europas enda ursprungsfolk och räknas till Sveriges fem nationella minoriteter. De...

Liknande artiklar

M

Katarina Taikon kämpade för romers rättigheter

Katarina Taikon fick inte gå i skolan, men blev känd författare och kämpade för romernas...

M

Tre kvinnliga pionjärer som förändrat historien

Det demokratiska samhälle och de rättigheter vi har idag är resultatet av människors kamp. Enskilda...

M

Antiziganism

Antiziganism är den särskilda rasism som riktas mot romer. Antiziganismen har sin grund i fientliga...

M

Steriliseringspolitiken i Sverige

Riksdagen antog en steriliseringslag som fanns i Sverige i drygt 40 år, 1934-1976. Med stöd av den...

ANNONS