Samband mellan BNP, utbildningsnivå och förväntad livslängd

Den här lektionen går ut på att belägga ett antagande om att det finns ett samband mellan BNP, utbildningsnivå och förväntad livslängd. Lektionen ska mynna ut i att eleverna blir bekanta med begreppet HDI som är en sammanvägning av dessa tre värden.
av: Factlab och SO-rummet

Syftet är att eleverna ska utveckla sin förmåga att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av geografiska källor. Samt att de ska kunna använda geografiska begrepp.

Lektionsmaterialet riktar sig till högstadiet och är kopplat till Lgr 11.

Till lektionen hör även några korta instruktionsfilmer. Filmlänkarna hittar du i materialet.

Här kan du ladda ner materialet "Samband mellan BNP, utbildningsnivå och förväntad livslängd" Obs! Materialet (PDF) visas bäst med Adobe Reader. Ladda ned Adobe Reader gratis här

Lektionsmaterialet ingår i Factlab skola som är ett samarbete mellan SO-rummet och statistiktjänsten factlab.

Pedagog: Kenny Kvarnström, SO-lärare, Vittra.

Webbplats:
Uppdaterad: 2 december 2019
Publicerad: 26 februari 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande Lektionsmaterial

ANNONS

Ämneskategorier

Befolkningsutveckling och befolkningsfördelning

Om befolkningsutvecklingen ur ett historiskt och nutida perspektiv. Här berörs även hur befolkningen är fördelad i...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Relaterade taggar

Befolkningsfrågor

De som studerar befolkningsfrågor kallas för demografer. Demografi eller befolkningslära som det...

Kulturgeografi

Kulturgeografi, eller samhällsgeografi som det ibland också kallas, är den ena av geografins båda...

Factlab

Factlab skola är ett samarbete mellan statistiktjänsten Factlab och SO-rummet. Syftet är att ge...

BNP och HDI

Välfärd kan mätas i olika mått som värderas olika. Ett gammalt och fortfarande vanligt mått på...

Liknande artiklar

S

Ekonomins globalisering

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits...

Sponsrad
M

Terrorism

Terrorism är ett mycket omdiskuterat begrepp. Den som klassas som terrorist och samhällsfara av en...

SO-rummet bok
M

Förenta nationerna (FN)

Förenta nationerna är en unik organisation bestående av självständiga stater som gått samman för...

S

Fattigdom och överbefolkning

Den orättvisa uppdelningen av jordens resurser har lett till fattigdom, överbefolkning och elände i...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Klimatflyktingar

av: Anna, Kristoffer och Mattias
2016-11-16

Mattias, Anna och Kristoffer pratar om klimatflyktingar. Vad är en klimatflykting? Varför finns det klimatflyktingar?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Segregation

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-10-19

Julia, Mattias och Kristoffer försöker reda ut vad “segregation” är för något, varför det finns och vad man kan göra åt det. Vi pratar om relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

+ Lyssna

ANNONS