Samband mellan BNP, utbildningsnivå och förväntad livslängd

av:
Factlab och SO-rummet
målgrupp: Högstadiet
Den här lektionen går ut på att belägga ett antagande om att det finns ett samband mellan BNP, utbildningsnivå och förväntad livslängd. Lektionen ska mynna ut i att eleverna blir bekanta med begreppet HDI som är en sammanvägning av dessa tre värden.

Syftet är att eleverna ska utveckla sin förmåga att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av geografiska källor. Samt att de ska kunna använda geografiska begrepp.

Lektionsmaterialet riktar sig till högstadiet och är kopplat till Lgr 11.

Till lektionen hör även några korta instruktionsfilmer. Filmlänkarna hittar du i materialet.

Här kan du ladda ner materialet "Samband mellan BNP, utbildningsnivå och förväntad livslängd" Obs! Materialet (PDF) visas bäst med Adobe Reader. Ladda ned Adobe Reader gratis här

Lektionsmaterialet ingår i Factlab skola som är ett samarbete mellan SO-rummet och statistiktjänsten factlab.

Pedagog: Kenny Kvarnström, SO-lärare, Vittra.

Hemsida:
Uppdaterad: 05 oktober 2018
Publicerad: 26 februari 2014