Romernas historia 1900-tal

av:
Sveriges Utbildningsradio (UR)
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
TV-serie från UR om romernas historia i Sverige med fokus på 1900-talet. Romerna är en av Sveriges fem nationella minoriteter. Hur mycket vet du och dina elever om romerna i Sverige?

Hur har det varit att leva och växa upp som rom i Sverige under 1900-talet? Vi får höra om den politik som fördes mot romer och att många resanderomer steriliserades och hamnade på barnhem. Vi får också se berättelsen om en romsk kvinna som överlevde Förintelsen.

Romerna tilläts inte bli bofasta förrän på 1960-talet och utestängdes därmed från den svenska skolan och den svenska demokratin.

Sunita Memetocvic samtalar med elever på högstadiet om vad de vet om romernas historia. Både kunskap och fördomar ventileras.

Programmen är omkring 15 min långa och handlar om:

1. En bostad för alla?
2. En skola för alla?
3. År av förföljelse
4. I Förintelsens spår

Ladda ner PDF med lärarhandledning

Programserien "Romernas historia 1900-tal" hittar du här

Uppdaterad: 16 juni 2017
Publicerad: 05 juni 2017