Resan

av:
Landguiden, Utrikespolitiska institutet
målgrupp: Mellanstadiet, Högstadiet
”Resan” är ett roligt och spännande grupparbete där eleverna genomför en påhittad längre resa ut i världen genom flera länder. Under resans gång förbättras elevernas kunskaper om de besökta länderna vilket också ökar deras förståelse för andra kulturer.

Landguiden används mycket i den svenska skolan. I lärarhandledningen till "Resan" hittar du förslag på hur du kan använda Landguiden i din undervisning.

Materialet knyter an till kursplanerna och riktar sig i första hand till högstadiet, men du kan lätt anpassa uppgifterna så att de passar mellanstadiet.

Det är även enkelt att själv anknyta materialet till en dagsaktuell fråga eller nyhet som involverar ett eller flera länder som du vill att eleverna ska jobba med.

Här hittar du Landguidens lärarhandledning till Resan.

Hemsida:
Publicerad: 19 januari 2014