Operation Dagsverke – arbeta med barnkonventionen på riktigt

I januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Det innebär både större skyldighet och ökad möjlighet för skolor och kommuner att sätta barnets rättigheter i fokus.
av: UNICEF

Operation Dagsverke är både en informations- och insamlingskampanj som gör det möjligt för lärare och elever att arbeta med barnkonventionen och barns rättigheter i praktiken. Både informationsinsatsen och insamlingsmomentet svarar väl mot läroplanens mål om att förmedla kunskap kring mänskliga rättigheter, samt är anpassat för att utveckla elevernas förmågor med fokus på entreprenöriellt lärande.

Till Operation Dagsverke 2019 har vi tagit fram fyra lektioner om årets tema. Lektionerna ger fördjupade kunskaper och motiverar eleverna att jobba med sina insamlingar.

Varje lektion hänvisar även till fördjupade övningar om barnkonventionen i UNICEF Sveriges nya låda med material ”Barnkonventionen - för alla barns rättigheter”. I materialet finns sex övningar kring barnkonventionen. Övningarna görs tillsammans med bifogade kortlekar och memory. Lådan med materialet skickas till er när ni anmält er till Operation Dagsverke.

Anmäl er till Operation Dagsverke redan nu

Här kan du ladda ner materialet som PDF

Klimatförändringarna drabbar vissa hårdare än andra

De pengar som eleverna samlar in går i år till barn med funktionsnedsättningar i Filippinerna som drabbas av klimatförändringar och katastrofer. Insamlingen genomförs under en dag, FN-dagen den 24 oktober. Insamlingen drivs av eleverna själva, med stödmaterial från UNICEF.

 

Uppdaterad: 9 juli 2019
Publicerad: 9 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Liknande Lektionsmaterial

ANNONS

Ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Produktion och konsumtion av varor och tjänster

Hur produktion, transport och konsumtion av varor och tjänster hänger nära samman med globaliseringen.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling och dess tre former: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Hur val och...

Klimatförändringar och global uppvärmning

Om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa. Här berörs även klimatförändringens konsekvenser för...

Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

Avsnittet tar upp olika sorters naturkatastrofer och orsakerna bakom dessa samt hur individer och samhällen kan...

Filippinernas geografi

Fördjupa dig i Filippinernas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Fakta om Filippinerna

Aktuell samhällsfakta om Filippinerna. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en...

Relaterade taggar

Orsaker till fattigdom

Enkelt uttryckt skulle man kunna definiera fattigdom som brist på ekonomiska medel (pengar och...

Globala målen

Tidigare historia: Precis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna ett antal mål...

SO-rummet tag typ

Miljöförstöring

Miljöförstöring är ett begrepp för negativa förändringar av miljön som åstadkommits av människan....

Konsumentmakt

De varorna vi köper produceras ofta i andra länder än Sverige, ofta i låglöneländer där...

FN

Den internationella freds- och säkerhetsorganisationen Förenta nationerna (FN) tillkom formellt den...

Växthuseffekten

Växthuseffekten är ett sammanfattande begrepp för växthusgaserna (t.ex. koldioxid och metangas) i...

Liknande artiklar

M

Mänskliga rättigheter - förr och idag

Idén att varje människa har rättigheter är inte ny. Man kan se spår av den i olika kulturer och...

S

Ekonomins globalisering

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits...

S

Matbrist och ransonering vid hemmafronten under första och andra världskriget

Kejsar Napoleon fällde en gång det bekanta yttrandet att ”en armé marscherar på sin mage”. En...

Sponsrad

Kostnadsfri workshop i hållbart resande

Vill du att dina elever ska lära sig mer om hållbar utveckling, Agenda 2030 och hur de kan göra...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Enkla fakta om konsumenträtt

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-04

Julia, Mattias och Kristoffer pratar konsumenträtt. Begrepp som nämns är bl.a. öppet köp, garanti, bytesrätt, reklamationsrätt och ångerrätt.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Klimatflyktingar

av: Anna, Kristoffer och Mattias
2016-11-16

Mattias, Anna och Kristoffer pratar om klimatflyktingar. Vad är en klimatflykting? Varför finns det klimatflyktingar?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Kärnkraft - fördelar och nackdelar

av: Anna, Kristoffer och Mattias
2016-11-09

Mattias, Anna och Kristoffer pratar om kärnkraft. Vad är kärnkraft? Varför är den så politiskt kontroversiell? Vilka fördelar finns det?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Global uppvärmning - orsaker, konsekvenser och lösningar

av: Anna, Kristoffer och Mattias
2016-11-02

Mattias, Kristoffer och Anna pratar om global uppvärmning, dess orsaker och konsekvenser och möjliga lösningar.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Energi och energikällor

av: Anna, Kristoffer och Mattias
2016-10-26

Mattias, Kristoffer och Anna pratar om vad energi och energikällor är för något?

+ Lyssna

ANNONS