När pengarna inte räcker - skolmaterial om fattigdom ur ett barnrättsperspektiv

av:
SOS Barnbyar och BRIS
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
Att det finns barn som lever i fattigdom i andra länder är något få ifrågasätter, men hur är det här i Sverige? I detta webbaserade skolmaterial som främst riktar sig till högstadiet kan du och dina elever undersöka begreppet fattigdom, dess orsaker och dess konsekvenser i olika delar av världen.

Skolmaterialet är kostnadsfritt och består av en interaktiv digital del och kompletterande övningar för klassrummet.

Syftet är att engagera eleverna och öka deras kunskap i frågor kring fattigdom och ekonomisk utsatthet. Eleverna får ta del av erfarenheter från barn i Mocambique, Ukraina och Sverige, och med utgångspunkt i deras berättelser skapa sig uppfattning om vad bristande resurser innebär i olika sammanhang. Syftet är också att skapa en plattform för diskussion i klassrummet kring hur man ska hantera skilda ekonomiska förutsättningar bland elever.

Här hittar du skolmaterialet "När pengarna inte räcker"
Skolmaterialet är en del av ett större samarbetsprojekt mellan SOS Barnbyar och BRIS som finansieras av Svenska PostkodLotteriet inom ramen för deras satsning för att bidra till uppfyllandet av Millenniemålen.
 

Hemsida:
Publicerad: 14 januari 2015

Liknande lärarmaterial 81 st

av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
av:
FN:s utvecklingsprogram (UNDP)
av:
Utbildningsradion (UR)
av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
av:
Naturskyddsföreningen
av:
Naturskyddsföreningen
av:
Naturskyddsföreningen
av:
Teskedsorden, Mångkulturellt centrum och Anna Lindh Foundation
av:
Arena Skolinformation

Sidor