När pengarna inte räcker - skolmaterial om fattigdom ur ett barnrättsperspektiv

av: SOS Barnbyar och BRIS
målgrupp: Högstadiet Gymnasiet

Att det finns barn som lever i fattigdom i andra länder är något få ifrågasätter, men hur är det här i Sverige? I detta webbaserade skolmaterial som främst riktar sig till högstadiet kan du och dina elever undersöka begreppet fattigdom, dess orsaker och dess konsekvenser i olika delar av världen.

Skolmaterialet är kostnadsfritt och består av en interaktiv digital del och kompletterande övningar för klassrummet.

Syftet är att engagera eleverna och öka deras kunskap i frågor kring fattigdom och ekonomisk utsatthet. Eleverna får ta del av erfarenheter från barn i Mocambique, Ukraina och Sverige, och med utgångspunkt i deras berättelser skapa sig uppfattning om vad bristande resurser innebär i olika sammanhang. Syftet är också att skapa en plattform för diskussion i klassrummet kring hur man ska hantera skilda ekonomiska förutsättningar bland elever.

Här hittar du skolmaterialet "När pengarna inte räcker"
Skolmaterialet är en del av ett större samarbetsprojekt mellan SOS Barnbyar och BRIS som finansieras av Svenska PostkodLotteriet inom ramen för deras satsning för att bidra till uppfyllandet av Globala målen.
 

Uppdaterad: 3 februari 2019
Publicerad: 14 januari 2015

ANNONS

ANNONS

Liknande Lektionsmaterial

ANNONS

Ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan u-länder och i-länder, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt organisationers arbete...

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Fakta om Sverige

Aktuell samhällsfakta om Sverige. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Fakta om Ukraina

Aktuell samhällsfakta om Ukraina. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Fakta om Moçambique

Aktuell samhällsfakta om Moçambique. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Orsaker till fattigdom

Enkelt uttryckt skulle man kunna definiera fattigdom som brist på ekonomiska medel (pengar och...

Svensk ekonomi och handel

Här hittar du material som handlar om svensk samhällsekonomi och handel.