Massmediernas roll i det demokratiska samhälllet

av:
Factlab och SO-rummet
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
Vad betyder yttrande- och tryckfriheten för demokratin? Syftet med den här uppgiften är att eleverna skall få kunskap om hur viktig yttrande- och tryckfriheten är i ett demokratiskt samhälle, och att det är dessa demokratiska rättigheter som undertrycks i en diktatur.

Utgångspunkten kommer att vara Sveriges grundlagar och vad de betyder för vårt demokratiska samhälle. Utifrån yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen kommer massmedias olika roller att lyftas fram, både i demokratiska samhällen och i diktaturer.

Även Internets roll som demokratiskt verktyg kommer att lyftas fram i uppgiften.

Lektionsmaterialet riktar sig till högstadiet och gymnasiet och är kopplat till Lgr 11 och Lgy 11.

Här kan du ladda ner materialet "Massmediernas roll i det demokratiska samhälllet" Obs! Materialet (PDF) visas bäst med Adobe Reader. Ladda ned Adobe Reader gratis här

Lektionsmaterialet ingår i Factlab skola som är ett samarbete mellan SO-rummet och statistiktjänsten factlab.

Pedagog: Carl-Henrik Larsson, gymnasielärare i hi, re och sh.

Hemsida:
Relaterade teman:
Publicerad: 20 april 2014

Liknande lärarmaterial 20 st

av:
Swedfund
av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
av:
Sveriges riksdag
av:
Sveriges riksdag
av:
Sveriges riksdag
av:
Svenskt Näringsliv
av:
Film- & TV-branschens Samarbetskommitté
av:
Sveriges Utbildningsradio (UR)
av:
Sveriges Utbildningsradio (UR)
av:
Naturskyddsföreningen

Sidor