Lektionsförslag: Den förädlade människan

Bild:
av:
Forum för levande historia
målgrupp: Gymnasiet
Människan har alltid försökt förbättra sig på olika sätt. Det gäller såväl utsida som insida. Det kan röra sig om allt från utsmyckningar och kläder till träning och försök att utveckla de egna sinnena. Hur vi bör se ut och vara har aldrig varit helt fritt utan styrts av olika typer av regler, lagar och normer.

En fråga kan vara vem som ska bestämma om och i så fall hur en individ ska förändras till det bättre på något sätt. Idag är det individen som beslutar, men under första halvan av 1900-talet ville staten vara med och bestämma.

I vår tid har möjligheterna att förändra oss nått nya och tidigare otänkbara nivåer. Det handlar främst om vårt utseende, där kirurgi och genterapi gett nya verktyg för att förändra det vi tidigare trodde var oåterkalleligt, även om längtan och strävan efter att förlänga livet och konsten att leva länge, är en gammal förhoppning.

Här hittar du tio övningar om temat "Den förädlade människan", anpassade för klassrummet.

Relaterade kategorier:
Relaterade taggar:
Publicerad: 20 september 2013

Liknande lärarmaterial 57 st

Sidor