Lärarhandledning till Rättegångsskolan

av:
Brottsoffermyndigheten
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
Med hjälp av detta material kan du ge en koncentrerad, informativ och realistisk bild av hur en svensk rättegång kan gå till. Målgruppen är i första hand ungdomar i åldern 15–20 år.

På Rättegångsskolan kan man lära sig om hela rättsprocessen, från polisanmälan till vad som händer efter rättegången. Filmen Rättegången, som finns på www.rattegangsskolan.se, är en dramadokumentär som skildrar ett misshandelsmål i en tingsrätt. Både gärningspersonen och brottsoffret är unga och historien bjuder på vissa spänningsmoment utan att vara spektakulär eller tillrättalagd.

I den tillhörande lärarhandledningen varvas case och diskussionsfrågor med fakta och tips om ytterligare informationskällor.

Sammantaget ger materialet en god bild av det svenska rättssystemet och det ger också en generell brottsofferkunskap.

Materialet omfattar tre undervisningspass på 60–90 minuter vardera med följande innehåll:

  • LEKTION 1, BROTTSOFFERS REAKTIONER
    Att bli utsatt för brott och de känslor detta medför samt polisens förundersökning och vägen fram till rättegången.
  • LEKTION 2, VAD ÄR EN RÄTTEGÅNG?
    Första delen av rättegången och vilket stöd man kan få under rättegången.
  • LEKTION 3, RÄTTEGÅNGEN FORTSÄTTER
    Avslutning av rättegången samt vad som händer efter rättegången.

Besök sajten Rättegångsskolan

Ladda ner PDF med lärarhandledning till Rättegångsskolan

Relaterade teman:
Uppdaterad: 11 december 2018
Publicerad: 10 december 2018

Liknande lärarmaterial 9 st

av:
Utbildningsradion (UR)
av:
Sveriges riksdag
av:
Sveriges riksdag
av:
Film- & TV-branschens Samarbetskommitté