Lärarhandledning - Hot & risker

av:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
målgrupp: Gymnasiet
Dagens hot och risker känner inga nationsgränser. Terrorism, naturkatastrofer, väpnade konflikter, klimatförändringar, brottslighet och epidemier är bara några exempel på hot mot samhällets säkerhet. På sajten Säkerhetspolitik.se finns massor med material för dig som är gymnasielärare, men även du som är lärare på högstadiet kan ha stöd av innehållet.


Innehållet i temat Hot och risker ger möjlighet att skapa breda och tvärvetenskapliga diskussioner om hur och varför olika hot och risker uppstår samt vilka konsekvenserna kan bli för olika sektorer av samhället och för den enskilde individen.

De texter som presenteras här strävar efter att öka kunskapen om och intresset för samhällets sårbarhet och säkerhet.

Temat tar upp faktorer som miljöpåverkan och naturkatastrofer, geografisk lokalisering och religiös påverkan i konflikter, den organiserade brottslighetens konskevenser för samhällsstrukturerna liksom kemiska och nukleära hot och kan därför fungera som underlag inom flera olika ämnen.

Här hittar du alla lärarhandledningar om Hot och risker.
 

Publicerad: 05 augusti 2013

Liknande lärarmaterial 53 st

av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
av:
Sveriges riksdag
av:
Naturskyddsföreningen
av:
Naturskyddsföreningen
av:
Sveriges riksdag
av:
Svenskt Näringsliv
av:
Svenskt Näringsliv
av:
Svenska läkare mot kärnvapen
av:
RFSU
av:
Film- & TV-branschens Samarbetskommitté
av:
Svenskt Näringsliv

Sidor