Lag och rätt - i Sverige och omvärlden

av: Factlab och SO-rummet
målgrupp: Högstadiet Gymnasiet

Den här uppgiften kan utgöra ett längre tema i undervisningen kring lag och rätt där eleverna får insyn i det svenska rättssystemet, hur det är uppbyggt samt vilka lagar och straff vi har i Sverige. Detta kommer sedan att ställas i ett omvärldsperspektiv för att ge eleverna en helhetssyn på hur rättssystem, straffrätt och mänskliga rättigheter hänger ihop.

Syftet med uppgiften är att synliggöra för eleverna vilka länder i världen som utdömer dödsstraff samt hur de mänskliga rättigheterna efterföljs i länder där tortyr och dödsstraff är vanligt. Eleverna ska genom uppgiften och få möjlighet att diskutera frågan om hur dödsstraff och tortyr hänger ihop med mänskliga rättigheter samt medborgarnas friheter i ett land.

Frågor som vi utgår från:

– Dödsstraff, tortyr och mänskliga rättigheter
– Hur har synen på brott och straff i Sverige förändrats genom tiden - från medeltiden till dödsstraffet
avskaffades 1921?
– Varför behövs det lagar i samhället och vilka rättigheter har medborgarna?
– Vilka handlingar är olagliga att utföra i Sverige och hur är det svenska rättssystemet uppbyggt?
– Vilka straff har vi i Sverige och vilka länder i världen praktiserar dödsstraff?
– Hur hänger dödsstraff och tortyr ihop med mänskliga rättigheter, samt med medborgerliga rättigheter
och friheter?
– Är dödsstraff etiskt riktigt?

Lektionsmaterialet riktar sig till högstadiet och gymnasiet och är kopplat till Lgr 11 och Lgy 11.

Här kan du ladda ner materialet "Lag och rätt - i Sverige och omvärlden" Obs! Materialet (PDF) visas bäst med Adobe Reader. Ladda ned Adobe Reader gratis här

Lektionsmaterialet ingår i Factlab skola som är ett samarbete mellan SO-rummet och statistiktjänsten factlab.

Pedagog: Carl-Henrik Larsson, gymnasielärare i hi, re och sh.

Uppdaterad: 3 februari 2019
Publicerad: 19 oktober 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande Lektionsmaterial

51 st

Lektioner om val, demokrati och politik

av: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

+ Läs mer

Globala målen i skolan

av: FN:s utvecklingsprogram (UNDP)

+ Läs mer

Perspektiv på världen

av: Utbildningsradion (UR)

+ Läs mer

Reality Check - en app mot rasism

av: Teskedsorden, Mångkulturellt centrum och Anna Lindh Foundation

+ Läs mer

Fördjupning i arbetslivet

av: Arena Skolinformation

+ Läs mer

ANNONS

Ämneskategorier

Brott och straff förr

Olika typer av brott och straff genom historien. Här berättas också om kriminalitet, lagar och ordningsmakt ur ett...

Dödsstraff

Ska grova brottslingar få en chans att bättra sig? Kan dödsstraff avskräcka och förhindra brott? Har vi rätt att döda i...

Rättssystemet och domstolarna

Om skillnaderna mellan offentlig rätt, civilrätt och straffrätt. Fokus ligger på straffrätten och vilka gärningar som...

Brottslighet och kriminalvård

Teorier om varför människor begår brott. Här berörs också olika former av brottslighet, hur kriminalvården är uppbyggd...

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Relaterade taggar

factlab

Factlab skola är ett samarbete mellan statistiktjänsten Factlab och SO-rummet. Syftet är att ge...