Lag och rätt - i Sverige och omvärlden

av:
Factlab och SO-rummet
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
Den här uppgiften kan utgöra ett längre tema i undervisningen kring lag och rätt där eleverna får insyn i det svenska rättssystemet, hur det är uppbyggt samt vilka lagar och straff vi har i Sverige. Detta kommer sedan att ställas i ett omvärldsperspektiv för att ge eleverna en helhetssyn på hur rättssystem, straffrätt och mänskliga rättigheter hänger ihop.

Syftet med uppgiften är att synliggöra för eleverna vilka länder i världen som utdömer dödsstraff samt hur de mänskliga rättigheterna efterföljs i länder där tortyr och dödsstraff är vanligt. Eleverna ska genom uppgiften och få möjlighet att diskutera frågan om hur dödsstraff och tortyr hänger ihop med mänskliga rättigheter samt medborgarnas friheter i ett land.

Frågor som vi utgår från:

– Dödsstraff, tortyr och mänskliga rättigheter
– Hur har synen på brott och straff i Sverige förändrats genom tiden - från medeltiden till dödsstraffet
avskaffades 1921?
– Varför behövs det lagar i samhället och vilka rättigheter har medborgarna?
– Vilka handlingar är olagliga att utföra i Sverige och hur är det svenska rättssystemet uppbyggt?
– Vilka straff har vi i Sverige och vilka länder i världen praktiserar dödsstraff?
– Hur hänger dödsstraff och tortyr ihop med mänskliga rättigheter, samt med medborgerliga rättigheter
och friheter?
– Är dödsstraff etiskt riktigt?

Lektionsmaterialet riktar sig till högstadiet och gymnasiet och är kopplat till Lgr 11 och Lgy 11.

Här kan du ladda ner materialet "Lag och rätt - i Sverige och omvärlden" Obs! Materialet (PDF) visas bäst med Adobe Reader. Ladda ned Adobe Reader gratis här

Lektionsmaterialet ingår i Factlab skola som är ett samarbete mellan SO-rummet och statistiktjänsten factlab.

Pedagog: Carl-Henrik Larsson, gymnasielärare i hi, re och sh.

Hemsida:
Relaterade taggar:
Publicerad: 19 oktober 2014

Liknande lärarmaterial 52 st

Sidor