Kristendomen och islam - intressant fakta om två världsreligioner

av:
Factlab och SO-rummet
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
Syftet med den här uppgiften är att tydligt visa i vilka länder i världen som kristendomen och islam är dominerande religioner, samt under vilka levnadsförhållanden människor lever i länder där religionen är dominerande i samhället.

Uppgiften visar också att ländernas officiella religion inte alltid överensstämmer med invånarnas grad av religiositet. Bara för att ett land utåt sett visar upp en hög religionstillhörighet innebär detta inte alltid att invånarnas religiositet är lika hög.

Genom uppgiften kommer eleverna också att få insyn i hur människor lever och påverkas av religionen i länder där religionen är en dominerande faktor. Här kommer eleverna att få ta del av statistik som bland annat visar hur människornas personliga frihet, läs- och skrivkunnighet, äktenskapsålder samt medellivslängd ser ut i länder präglade av religiöst inflytande.

Eleverna ges på så vis möjlighet till reflektion och diskussion kring frågor som berör kopplingen mellan religion och människors inställningar till olika livsfrågor.

Frågor som vi utgår från:

– I vilka länder i världen är kristendomen och islam de dominerande religionerna?
– Hur är förhållandet mellan ländernas officiella religion och invånarnas religiositet?
– Hur ser livsvillkoren ut för människor som lever i länder där religionen är en viktig eller dominerande faktor och hur påverkar religionen deras liv och sätt att tänka?

Lektionsmaterialet riktar sig till högstadiet och gymnasiet och är kopplat till Lgr 11 och Lgy 11.

Här kan du ladda ner materialet "Kristendomen och islam - intressant fakta om två världsreligioner" Obs! Materialet (PDF) visas bäst med Adobe Reader. Ladda ned Adobe Reader gratis här

Lektionsmaterialet ingår i Factlab skola som är ett samarbete mellan SO-rummet och statistiktjänsten factlab.

Pedagog: Carl-Henrik Larsson, gymnasielärare i hi, re och sh.

 

Hemsida:
Relaterade teman:
Publicerad: 01 oktober 2014

Liknande lärarmaterial 3 st