Krig och väpnade konflikter - orsaker och följder

av:
Factlab och SO-rummet
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
Syftet med den här uppgiften är att med hjälp av statistikverktyget factlab tydliggöra och synliggöra för eleverna varför konflikter och krig uppstår samt vilka följderna blir. Även FN:s roll och den humanitära rätten i konflikter kommer att lyftas fram.

Uppgiften börjar med att läraren presenterar olika orsaker till konflikter, lyfter fram aktuella konflikter och visar bokmärkeslänkar från factlab med förberedd statistik. Eleverna får sedan arbeta i grupper med arbetsuppgifter kopplade till factlab och andra kopletterande källor. Uppgiften redovisas slutligen inför helklass.

Lektionsmaterialet riktar sig till högstadiet och gymnasiet och är kopplat till Lgr 11 och Lgy 11.

Här kan du ladda ner materialet "Krig och väpnade konflikter - orsaker och följder" Obs! Materialet (PDF) visas bäst med Adobe Reader. Ladda ned Adobe Reader gratis här

Lektionsmaterialet ingår i Factlab skola som är ett samarbete mellan SO-rummet och statistiktjänsten factlab.

Pedagog: Carl-Henrik Larsson, gymnasielärare i hi, re och sh.

Hemsida:
Relaterade teman:
Relaterade taggar:
Uppdaterad: 19 november 2018
Publicerad: 26 februari 2014