Kontinentbroschyrer om fackföreningsrörelsen

av:
Union to Union
målgrupp: Gymnasiet
Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Kort broschyr för utskrift om fackföreningsrörelsen på olika kontinenter och i olika länder.

Både FN-stadgan och ILO:s kärnkonventioner slår fast rätten att bilda och tillhöra fackföreningar. Trots detta kränks de fackliga rättigheterna dagligen. Den respekt för fackligt arbete som vi är vana vid i Sverige gäller inte alls i många av världens länder. Detta skadar inte bara människors möjligheter att göra sin röst hörd, utan också samhället att utvecklas.

Här hittar du alla Kontinentbroschyrer om fackföreningsrörelsen

Hemsida:
Uppdaterad: 11 september 2018
Publicerad: 24 januari 2018