Har du koll? Säkerhetspolitik för högstadiet

av:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
målgrupp: Högstadiet
Elevmaterial och lärarhandledning för högstadiet om säkerhetspolitik. I begreppet "säkerhetspolitik" ryms internationellt samarbete för fred, frihet och konflikthantering, internationella överenskommelser och samarbetsorganisationer, hotbilder som terrorism, cyberattacker och klimatförändringar och ytterst individens fri- och rättigheter.

Säkerhetspolitik formar i stor utsträckning Sveriges relation till omvärlden, en omvärld som ständigt förändras, ibland snabbt och oväntat, ibland i långa och knappt märkbara processer. Kapitlet Säkerhetspolitik tar upp:

- begreppet säkerhetspolitik och ger exempel på vilka områden det kan inbegripa för Sveriges del

- några aktuella hotbilder i Sverige och världen och ger exempel på vilka konsekvenser de kan få för samhället och individen om hoten blir verklighet

- exempel på internationella organisationer för fred, säkerhet och konflikthantering som Sverige ingår i

- innebörden av krigets lagar/ folkrätten i väpnade konflikter.

Innehållet i materialet stödjer skrivningar i kursplaner för årskurs 7-9 i bland annat samhällskunskap, geografi och historia.

Här hittar du allt material om säkerhetspolitik för högstadiet.

Publicerad: 15 september 2013

Liknande lärarmaterial 54 st

av:
Sveriges Utbildningsradio (UR)
av:
Sveriges Utbildningsradio (UR)
av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
av:
Sveriges riksdag
av:
Sveriges riksdag
av:
Svenskt Näringsliv
av:
Svenska läkare mot kärnvapen
av:
RFSU
av:
Raoul Wallenberg Academy
av:
Svenskt Näringsliv
av:
Forum för levande historia

Sidor