Hållbar utveckling - ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

av: Factlab skola
målgrupp: Högstadiet Gymnasiet

Syftet med den här uppgiften är att tydlig- och synliggöra för eleverna vad begreppet hållbar utveckling innebär. Eleverna kommer ges tillfälle att reflektera och diskutera kring människornas livsvillkor i Sverige och i omvärlden utifrån en ekologisk, ekonomisk och social dimension.

Begreppet hållbar utveckling är den röda tråden i uppgiften och eleverna kommer att ges möjlighet att fundera, diskutera och reflektera över frågan om hur vår livstil i den globaliserade tidsåldern kommer att påverka kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Begreppet hållbar utveckling kommer att diskuteras utifrån de tre dimensionerna - ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Frågor som vi utgår från:

– Vad är hållbar utveckling?
– Vad menas med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet?
– Vilka ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar står mänskligheten inför?
– Kan vi som enskilda individer påverka samhällsutvecklingen i rätt riktning mot en hållbar utveckling?
– Hur bygger vi ett stabilt samhälle på lång sikt där våra grundläggande mänskliga behov uppfylls?
– Hur kan vi hushålla med materiella resurser och upprätthålla vår livsstil utan att miljön tar skada och mänskligt lidande minimeras?
– Vilka negativa konsekvenser för människor och miljö blir följden av ekonomisk tillväxt?

Lektionsmaterialet riktar sig till högstadiet och gymnasiet och är kopplat till Lgr 11 och Lgy 11.

Här kan du ladda ner materialet "Hållbar utveckling - ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet"  Obs! Materialet (PDF) visas bäst med Adobe Reader. Ladda ned Adobe Reader gratis här

Lektionsmaterialet ingår i Factlab skola som är ett samarbete mellan SO-rummet och statistiktjänsten factlab.

Pedagog: Carl-Henrik Larsson, gymnasielärare i hi, re och sh.

Uppdaterad: 3 februari 2019
Publicerad: 28 januari 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande Lektionsmaterial

ANNONS

Ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan u-länder och i-länder, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt organisationers arbete...

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling och dess tre former: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Hur val och...

Ekologism

Ekologismen är en samhällsåskådning som fokuserar på naturens kretslopp och på miljön som omger människan. Målet är...

Relaterade taggar

Miljöförstöring

Miljöförstöring är ett begrepp för negativa förändringar av miljön som åstadkommits av människan....

Kulturgeografi

Kulturgeografi - eller samhällsgeografi - är den ena av geografins båda huvudgrenar (den andra är...

Befolkningsfrågor

De som studerar befolkningsfrågor kallas för demografer. Demografi eller befolkningslära som det...

FN

Den internationella freds- och säkerhetsorganisationen Förenta nationerna (FN) tillkom formellt den...

factlab

Factlab skola är ett samarbete mellan statistiktjänsten Factlab och SO-rummet. Syftet är att ge...

Globala målen

Tidigare historia: Precis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna ett antal mål...