Hållbar utveckling - ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

av:
Factlab skola
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
Syftet med den här uppgiften är att tydlig- och synliggöra för eleverna vad begreppet hållbar utveckling innebär. Eleverna kommer ges tillfälle att reflektera och diskutera kring människornas livsvillkor i Sverige och i omvärlden utifrån en ekologisk, ekonomisk och social dimension.

Begreppet hållbar utveckling är den röda tråden i uppgiften och eleverna kommer att ges möjlighet att fundera, diskutera och reflektera över frågan om hur vår livstil i den globaliserade tidsåldern kommer att påverka kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Begreppet hållbar utveckling kommer att diskuteras utifrån de tre dimensionerna - ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Frågor som vi utgår från:

– Vad är hållbar utveckling?
– Vad menas med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet?
– Vilka ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar står mänskligheten inför?
– Kan vi som enskilda individer påverka samhällsutvecklingen i rätt riktning mot en hållbar utveckling?
– Hur bygger vi ett stabilt samhälle på lång sikt där våra grundläggande mänskliga behov uppfylls?
– Hur kan vi hushålla med materiella resurser och upprätthålla vår livsstil utan att miljön tar skada och mänskligt lidande minimeras?
– Vilka negativa konsekvenser för människor och miljö blir följden av ekonomisk tillväxt?

Lektionsmaterialet riktar sig till högstadiet och gymnasiet och är kopplat till Lgr 11 och Lgy 11.

Här kan du ladda ner materialet "Hållbar utveckling - ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet"  Obs! Materialet (PDF) visas bäst med Adobe Reader. Ladda ned Adobe Reader gratis här

Lektionsmaterialet ingår i Factlab skola som är ett samarbete mellan SO-rummet och statistiktjänsten factlab.

Pedagog: Carl-Henrik Larsson, gymnasielärare i hi, re och sh.

Hemsida:
Publicerad: 28 januari 2016

Liknande lärarmaterial 59 st

av:
FN:s utvecklingsprogram (UNDP)
av:
Utbildningsradion (UR)
av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
av:
Arena Skolinformation
av:
Naturskyddsföreningen
av:
Naturskyddsföreningen
av:
Naturskyddsföreningen
av:
Arena Skolinformation
av:
Naturskyddsföreningen

Sidor