Gratis film?

av:
Film- & TV-branschens Samarbetskommitté
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
Ett skolmaterial för högstadiet och gymnasiet om upphovsrätten och om möjligheten att leva på sitt skapande.

Materialet består av en serie texter som alla berör den svenska upphovsrätten. Tanken är att eleven här ska få en grundläggande förståelse för ämnet men samtidigt inspireras att söka upp mer information, värdera denna källkritiskt och därefter redogöra för dess betydelse i olika sammanhang.

Till varje text finns länkar till mer information samt förslag på diskussionsfrågor, inlämningsuppgifter etc. Varje kapitel anknyter på olika sätt till frågan om upphovsrätt men kan användas var för sig eller som helhet.

Materialet är ämnesöverskridande, har tagits fram utifrån Skolverkets riktlinjer och kan användas både på högstadiet och gymnasiet.

Här hittar du allt material om "Gratis film?"
 

Relaterade teman:
Relaterade kategorier:
Publicerad: 26 april 2016