Globala målen i skolan

av:
FN:s utvecklingsprogram (UNDP)
målgrupp: Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet
Vi är den första generationen som kan avskaffa fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.

De pedagogiska övningarna är anpassade till grundskolan och gymnasiet och kan användas för att introducera och kan gärna användas ämnesövergripande för att fördjupa arbetet med globala utvecklingsfrågor i skolan med syftet att ge en mer nyanserad bild av världen.

Lärarhandledningen vill uppmuntra till kreativt och formativt lärande genom:

  • Ett tydligt syfte med övningarna.
  • Öppna frågor som uppmuntrar till reflektion.
  • Övningar som möjliggör fördjupat lärande.
  • Deltagaraktiva övningar där elever utvecklar varandras lärande.
  • En mångfald av övningar och arbetssätt att välja mellan.

På globalamålen.se finns material och övningar för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan:
Här hittar du allt material om Globala målen

Obs! Här kan du ladda ner affischer med Globala målen

Hemsida:
Uppdaterad: 26 september 2018
Publicerad: 19 augusti 2018