Europeiska unionen

av:
Factlab och SO-rummet
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
Syftet med den här uppgiften är att ge elever kunskap om hur EU växte fram samt unionens viktigaste uppgifter. Eleverna kommer att få insyn i vilka EU:s institutioner är och vilka uppgifter dessa institutioner har samt hur lagar stiftas i EU.

Genom uppgiften kommer eleverna också att få kunskap om levnadsförhållanden i EU:s medlemsstater vad gäller skillnader i medellivlängd, invånarantal i länderna samt ekonomiska skillnader m.m. Uppgiften är också allmänbildande på så vis att eleverna genom att använda Factlab TRIVIA lär sig EU-medlemsländernas huvudstäder och flaggor.

Lektionsmaterialet riktar sig till högstadiet och gymnasiet och är kopplat till Lgr 11 och Lgy 11.

Här kan du ladda ner materialet "Europeiska unionen" Obs! Materialet (PDF) visas bäst med Adobe Reader. Ladda ned Adobe Reader gratis här

Lektionsmaterialet ingår i Factlab skola som är ett samarbete mellan SO-rummet och statistiktjänsten factlab.

Pedagog: Carl-Henrik Larsson, gymnasielärare i hi, re och sh.

Hemsida:
Publicerad: 08 maj 2014