Det nya Afrika

Den afrikanska kontinenten rymmer idag världens snabbast växande ekonomier och vi ser nu möjlighet att framgångsrikt bekämpa den extrema fattigdomen. Bilden som framträder är ett Afrika som väcker hopp men där det självklart även finns rejäla utmaningar. Syftet med läromedlet Det Nya Afrika är att utmana den traditionella bilden som många i skolan har om Afrika.
av: Swedfund

Läromedlet Det Nya Afrika bygger på boken med samma namn skriven av journalisten Erika Bjerström. Syftet är att utmana den traditionella berättelsen om Afrika. Men idén är inte att skolan ska ersätta en äldre sluten berättelse om Afrika med en ny och lika sluten berättelse om kontinenten. Istället är  förhoppningen att detta läromedel ska bidra till att utmana förenklade och stereotypa bilder av Afrika, visa på de större utvecklingslinjerna, samt bidra till att eleverna börjar ställa egna frågor om utvecklingen i Afrika.

Läromedlet riktar sig framför allt till gymnasiet och består av tio kapitel med reportage ur SVT’s serie ”Det Nya Afrika”, texter, kartor och grafik samt instuderingsfrågor.

Materialet finns i två versioner av pdf och PowerPoint, två högupplösta (spara ner genom att högerklicka och välja ”spara mål/länk som…”) och två lågupplösta för snabbare nedladdning.

Högupplöst Pdf av Det Nya Afrika
Högupplöst PPT av Det Nya Afrika

Lågupplöst Pdf av Det Nya Afrika
Lågupplöst PPT av Det Nya Afrika

Läromedlet är producerat av Swedfund som ägs till 100 procent av svenska staten och rapporterar till UD:s enhet för styrning och metoder i utvecklingssamarbetet.

Vad kul att Du är intresserad av vårt läromedel Det nya Afrika! Vi tycker att det skulle vara väldigt roligt att höra vad Du tycker om materialet och hur ni har använt det. Vi vill ju att så många som möjligt får upp ögonen för det och kan använda det i sin undervisning, eller sprida det på andra sätt. Vi vill gärna publicera en liten text, i intervjuformat, på vår blogg swedfundfrankly.se. Om Du kan tänka Dig att bli intervjuad - skicka ett mail så kontaktar vi Dig!
Maila till amelie.alte@swedfund.se

Webbplats:
Uppdaterad: 3 februari 2019
Publicerad: 11 december 2018

ANNONS

ANNONS

Liknande Lektionsmaterial

ANNONS

Ämneskategorier

Befolkningsutveckling och befolkningsfördelning

Om befolkningsutvecklingen ur ett historiskt och nutida perspektiv. Här berörs även hur befolkningen är fördelad i...

Fakta om Tanzania

Aktuell samhällsfakta om Tanzania. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Migration, urbanisering och städer

Om migration och dess bakomliggande orsaker samt drivkrafterna bakom urbanisering och vilka konsekvenser förflyttningen...

Fakta om Zambia

Aktuell samhällsfakta om Zambia. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Naturresurser och dess fördelning

Om olika typer av naturresurser och vilka konsekvenser användningen av dessa får för människor och miljö runt om i...

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling och dess tre former: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Hur val och...

Internationell ekonomi och handel

Om världsekonomin och internationella handelsrelationer och hur länders och regioners ekonomier hänger samman i en...

Fakta om Afrika

Aktuell samhällsfakta samt politisk och ekonomisk bakgrund med fokus på hela Afrika (världsdelen).

Fakta om Etiopien

Aktuell samhällsfakta om Etiopien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Fakta om Gabon

Aktuell samhällsfakta om Gabon. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...

Fakta om Ghana

Aktuell samhällsfakta om Ghana. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...

Fakta om Kenya

Aktuell samhällsfakta om Kenya. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...

Fakta om Liberia

Aktuell samhällsfakta om Liberia. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Fakta om Malawi

Aktuell samhällsfakta om Malawi. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Fakta om Moçambique

Aktuell samhällsfakta om Moçambique. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Fakta om Nigeria

Aktuell samhällsfakta om Nigeria. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Fakta om Rwanda

Aktuell samhällsfakta om Rwanda. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

SO-rummet tag typ

Kommunikation och information

Här hittar du material med anknytning till spridande av information genom historien fram tills idag...

Orsaker till fattigdom

Enkelt uttryckt skulle man kunna definiera fattigdom som brist på ekonomiska medel (pengar och...

Samhällsstatistik

Statistik handlar om kalkyler, analyser och presentation av data och information. Resultatet...

Globala målen

Tidigare historia: Precis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna ett antal mål...

BNP och HDI

Välfärd kan mätas i olika mått som värderas olika. Ett gammalt och fortfarande vanligt mått på...

Liknande artiklar

Sponsrad

Så skapar du en intresseväckande och utvecklande SO-undervisning

I en tid med komplexa samhällsfrågor om exempelvis hållbarhet och migration blir det allt viktigare...

M

Folkmordet i Rwanda - orsaker, händelseförlopp och följder

Folkmordet i Rwanda var en storskalig massaker som ägde rum mellan 7 april och 15 juli 1994....

S

Ekonomins globalisering

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits...

M

Miljö, energi och energikällor

En energikälla är något vi får energi från, till exempel muskelkraft, bränsle och elektricitet....

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Stater och nationer

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-10-11

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om vad en stat och vad en nation är - och hur det går till när nya stater bildas.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra länders politiska system (fördjupning)

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-05-09

Julia, Mattias och Kristoffer fördjupar sig i hur olika länder styrs, t.ex. skillnaden mellan demokrati och diktatur, skillnaden mellan parlamentarism och presidentstyre och varför det finns olika typer av partier.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Klimatflyktingar

av: Anna, Kristoffer och Mattias
2016-11-16

Mattias, Anna och Kristoffer pratar om klimatflyktingar. Vad är en klimatflykting? Varför finns det klimatflyktingar?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Global uppvärmning - orsaker, konsekvenser och lösningar

av: Anna, Kristoffer och Mattias
2016-11-02

Mattias, Kristoffer och Anna pratar om global uppvärmning, dess orsaker och konsekvenser och möjliga lösningar.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Energi och energikällor

av: Anna, Kristoffer och Mattias
2016-10-26

Mattias, Kristoffer och Anna pratar om vad energi och energikällor är för något?

+ Lyssna

ANNONS