Det levande valet - två rollspel om politiska val

av:
Sverok och Sveriges elevråd
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
I spelen "Republiken skolan" och "Rådet" ställs eleverna inför scenarion som engagerar och skapar debatt; demokratiarbete i skolan efter ett landsomfattande elevuppror och en omskakande framtid i yttre rymden.

Det levande valet är ett projekt som ska ge stöd till skolor som vill arrangera skolval (t.ex. inför Europaparlamentsvalet 2019) eller som vill arbeta med politik i skolan.

Upplevelsebaserat lärande kan öppna för spännande samtal där lärare och elever tillsammans gör en upptäcktsresa.

Republiken Skolan handlar om demokratiska processer och val. Efter att ha spelat spelet och gått igenom efterdiskussionsfrågorna ska deltagarna kunna dra paralleller till Sveriges demokratiska system och processer.

Rådet är ett rollspel som handlar om demokratiska system och politisk utveckling. Deltagarna ska med varandras och handledarens hjälp kunna dra paralleller till Europaparlamentets demokratiska process, och diskutera den utifrån sina egna erfarenheter i spelet.

Här hittar du allt material om Det levande valet

Relaterade taggar:
Uppdaterad: 21 oktober 2018
Publicerad: 04 oktober 2018

Liknande lärarmaterial 51 st

Sidor