Den svenska arbetsmarknaden - i ett internationellt perspektiv

av:
Factlab skola
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
Syftet med uppgiften är att ge eleverna kunskap om den svenska arbetsmarknaden samt vilka lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden. Även jämställdhet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden står i fokus.

Den här uppgiften kan utgöra en del av ett längre tema i undervisningen om den svenska arbetsmarknadens struktur och uppbyggnad.

Arbetsområdet ställs i ett omvärldsperspektiv för att ge eleverna en helhetssyn och fördjupad kunskap om skillnaden mellan de villkor och förhållanden som gäller på arbetsmarknaden i Sverige och i andra länder.

Eleverna kommer att få arbeta med frågor som handlar om barnarbete i omvärlden samt vilka lagar och regler som gäller för ungdomar på den svenska arbetsmarknaden.

Frågor som vi utgår från:

– Vilka strukturomvandlingar har det svenska samhället genomgått sedan 1800-talet och hur har människorna påverkats av dessa förändringar?
– Vilka skillnader finns det mellan privat och offentlig sektor?
– Hur jämställd är den svenska arbetsmarknaden?
– Varför blir människor arbetslösa och hur påverkar arbetslösheten individerna och samhället?
– Vad menas med den svenska modellen?
– Vilka lagar och regler finns på arbetsmarknaden?

Lektionsmaterialet riktar sig till högstadiet och gymnasiet och är kopplat till Lgr 11 och Lgy 11.

Här kan du ladda ner materialet "Den svenska arbetsmarknaden - i ett internationellt perspektiv" Obs! Materialet (PDF) visas bäst med Adobe Reader. Ladda ned Adobe Reader gratis här

Lektionsmaterialet ingår i Factlab skola som är ett samarbete mellan SO-rummet och statistiktjänsten factlab.

Pedagog: Carl-Henrik Larsson, gymnasielärare i hi, re och sh.

Hemsida:
Publicerad: 02 maj 2015

Liknande lärarmaterial 43 st

av:
FN:s utvecklingsprogram (UNDP)
av:
Utbildningsradion (UR)
av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
av:
Arena Skolinformation
av:
Arena Skolinformation
av:
Arena Skolinformation
av:
Naturskyddsföreningen
av:
Naturskyddsföreningen
av:
Arena Skolinformation
av:
Arena Skolinformation

Sidor