Cases om brott och straff på medeltiden och 1500-talet

Vad var skamligt, omoraliskt och kriminellt under medeltiden? Och hur ser vi på samma handlingar idag? Studera medeltidens rättssyn i fyra cases!
av: Stockholms medeltidsmuseum

Författaren Gudrun Wessnert har skrivit fallstudier/cases om brott och straff och synen på brott under senmedeltiden och idag. Till underlag för studierna ligger Stockholms tänkeböcker och Niklas Eriksson avhandling: Rätt eller fel? Moraluppfattningar i Stockholm under medeltid och vasatid.

Många tror att medeltidens rättsväsende var oerhört grymt. I själva verket präglades den svenska medeltidsrätten av försoning genom böter. Man sökte i första hand förlikning mellan parterna. Domarna var ofta mildare än vad lagen föreskrev. Böter kunde skrivas ner i förhållande till den dömdes betalningsförmåga. En brutalisering av rättsskipningen skedde däremot efter medeltiden, under 1500- och 1600-talen. (Samtidigt ska man komma ihåg att redan under 1600- och 1700-talen går rättspraxis i en mildare riktning.)

I och med att den katolska kyrkan växer sig stark påverkar den rättssystemet. Synen på sedlighetsbrotten blir hård, t.ex. hor (äktenskapsbrott). Äktenskapet läggs under kyrkan, det ses som en helig handling (ett sakrament). Vem som ärver vem blir viktigt, inte minst för kyrkan som gärna tar emot donationer och testamentgåvor från sina församlingsmedlemmar. Inte sällan uppkommer tvister mellan arvingar och kyrka/kloster vad gäller just testamenten.

På mitten av 1300-talet får riket den första enhetliga lagen, Magnus Erikssons landslag, som skulle gälla för landsbygden, och Magnus Erikssons stadslag, gällande för städerna. Lagarna skulle, med vissa ändringar, vara i bruk ända fram till år 1736. I Tänkeböckerna, bevarade från år 1474 till omkring 1660, kan vi följa hur stadslagen tillämpades i Stockholm under senmedeltiden. Det är notiserna i Tänkeböckerna samt Niklas Ericssons avhandling Rätt eller fel? Moraluppfattningar i Stockholm under medeltid och vasatid som ligger till grund för dessa cases.

Här kan du ladda ner materialet som PDF.

Målgrupp:
Högstadiet
Gymnasiet
Relaterade teman: Kategorier:
Uppdaterad: 3 februari 2019
Publicerad: 5 april 2013

ANNONS

ANNONS

Liknande Lektionsmaterial

45 st

Sveriges historia

av: Statens historiska museer

+ Läs mer

Eternal Echoes

av: Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

+ Läs mer

Antisemitism - då och nu

av: Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

+ Läs mer

Jämställdhet i arbetslivet

av: Arena Skolinformation

+ Läs mer

Om antisemitism: Orsaker, utveckling, motiv

av: Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

+ Läs mer

Filmarkiv för klassrummet

av: Svenska filminstitutet

+ Läs mer

Propaganda – risk för påverkan

av: Forum för levande historia

+ Läs mer

Sápmi i skolan: åk 7-9

av: Samiskt informationscentrum

+ Läs mer

Tidslinje över Förintelsen

av: Forum för levande historia

+ Läs mer

ANNONS

Ämneskategorier

Livet på landet och i staden på medeltiden

Vardagsliv och andra företeelser i det medeltida samhället (500-1500).

Brott och straff förr

Olika typer av brott och straff genom historien. Här berättas också om kriminalitet, lagar och ordningsmakt ur ett...

Relaterade taggar

Liknande artiklar

S

Den medeltida kyrkans organisation i Sverige

Under medeltiden hade kyrkan mycket stor makt och genomsyrade hela det europeiska samhället. Var...

M

Kyrkoåret

Det förkristna feståret kom helt eller delvis att förvandlas till det kristna kyrkoåret. Det lever...

M

Vardagsliv och högtider i ett historiskt perspektiv

Många av våra traditioner och annat i våra liv har religiös anknytning - både i helg och i vardag....

S

Byarnas och städernas uppkomst i medeltidens Sverige

Under slutet av vikingatiden och början av medeltiden växte byar fram i snabb takt runt om i...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Kvinnor på medeltiden i Sverige

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-11-23

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur det var att vara kvinna i medeltidens Sverige.

+ Lyssna

ANNONS