Befolkningsexplosionen - vad beror den på?

av:
Factlab och SO-rummet
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
Här ska eleverna arbeta med uppgifter kopplade till överbefolkningens orsaker och konsekvenser. Syftet är att tydliggöra hur befolkningssituationen ser ut i världen, varför den ser ut som den gör, hur den kommer att se ut i framtiden, samt vilka konsekvenserna blir. Även urbaniseringen och dess konsekvenser lyfts fram.

Uppgiften kommer att visa eleverna att befolkningsexplosionen faktiskt är ett bevis för att livssituationen för världens fattiga förbättrats och att denna förbättring fortsätter in i framtiden.

Lektionsmaterialet riktar sig till högstadiet och gymnasiet och är kopplat till Lgr 11 och Lgy 11.

Här kan du ladda ner materialet "Befolkningsexplosionen – vad beror den på?"

Och här finns en version på engelska.
Obs! Materialet (PDF) visas bäst med Adobe Reader.
Ladda ned Adobe Reader gratis här

Lektionsmaterialet ingår i Factlab skola som är ett samarbete mellan SO-rummet och statistiktjänsten factlab.

Pedagog: Carl-Henrik Larsson, gymnasielärare i hi, re och sh.

Hemsida:
Publicerad: 20 april 2014