Läroplaner

Läroplan (inkl. kursplaner) för grundskolan

På Skolverkets hemsida finns läroplanen för grundskolan att ladda ned i pdf-format (281 sid). I den hittar du bl.a. grundskolans kursplaner för historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Kommentarer till de nya kursplanerna för grundskolan
Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Den beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

Kommentar till kursplan i historia för grundskolan

Kommentar till kursplan i geografi för grundskolan
Se även
Kommentarmaterial till kunskapskraven i geografi

Kommentar till kursplan i religionskunskap för grundskolan

Kommentar till kursplan i samhällskunskap för grundskolan
Se även
Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap

Läroplan (inkl. ämnesplaner) för gymnasieskolan

På Skolverkets hemsida finns läroplanen för gymnasieskolan att ladda ned i pdf-format (204 sid). I den hittar du bl.a. gymnasieskolans ämnesplaner för historia, religionskunskap och samhällskunskap.

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011