Det långa 1800-talet, 1776-1914

Annons

Tillbaka till ämneskategorin:

Det långa 1800-talet, 1776-1914

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades.