Det korta 1900-talet 1914-1991

Annons

Tillbaka till ämneskategorin:

Det korta 1900-talet 1914-1991

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av bakomliggande ideologiska drivkrafter.