Turism

Människor har rest som turister i alla tider. Men turism var inte lika vanligt förr som idag. Orsakerna till det är att folk hade mindre fritid, sämre ekonomi och att kommunikationerna var dåliga och långsamma. Det är först under 1900-talet som turismen har blivit en global industri.

Här hittar du material som kan relateras till turism i alla tider - från antiken till vår egen tid.

Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Länkar om Turism