Teosofi och spiritualism

Teosofi och spiritualism är esoteriska läror där det bl.a. hävdas att människor kan kommunicera med avlidnas andar med hjälp av medier, dvs människor med särskilda spiritualistiska förmågor.

Här nedan hittar du material som handlar om teosofi och spiritualism.

Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Länkar om Teosofi och spiritualism

Sortera efter:
          

Essä på Fri Tanke Smedjas hemsida där spiritualismen synas i sömmarna. Här kan du läsa om spiritualism förr och idag. Spiritismens bedrägerimetoder orsakade nästan dess död i början av 1900-talet. När våra nutida medier återupptar metoderna låter inte avslöjandena vänta på sig...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om spiritualism och dess historia. Spiritualism är övertygelsen att människan kan få kontakt med avlidnas andar. I mycket äldre kulturer har denna kontakt ofta kanaliserats av en schaman eller medicinman som hade en central plats i samhälls- eller bygemenskapen...

Spara som favorit
          

Omfattande webbsida om teosofi, av Herbert Edlund. Här hittar du massor av artiklar som handlar om teosofi och spiritualism ur olika perspektiv. På webbsidan finns även en teosofisk ordbok.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om teosofi. Teosofi, (av grek. theos, gud, och sofia, vishet, vishet i fråga om det gudomliga) kan syfta på två olika rörelser, varför det engelska språket, till skillnad från det svenska, gör skillnad på den äldre trosuppfattning som utövas av "a theosopher" och den yngre trosuppfattning som utövas av "a theosophist"...

Spara som favorit