Shamanism

Shamanism är ett samlingsnamn för den typ av religion som förekommer hos många naturfolk. Ett gemensamt drag för dessa religioner är schamanens centrala roll som en länk mellan den verkliga världen och andevärlden.

Här hittar du material som handlar om shamanism.

Kategorier:
Relaterade taggar:
Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Länkar om Shamanism

Sortera efter:
          

Genomgång (6:43 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om naturreligion.

Spara som favorit
          

Genomgång där mellanstadieläraren Eva Kleveholt berättar kortfattat (3:44 min) om naturreligion med fokus på samisk religion.

Spara som favorit
          

Sápmi är en webbplats där du kan läsa om samerna ur olika perspektiv. Här berättas om samernas kultur, traditioner, historia, religion m.m. Samerna har sedan urminnes tider levt i ett område som i dag sträcker sig över fyra länder. Det består av Kolahalvön i Ryssland, nordligaste Finland, norra Norges kust- och inland och delar av Sverige från Idre i söder och norrut...

Spara som favorit
          

Sjunde avsnittet (28:46 min) av Världens religioner - stamkulturer, med Christer Hedin, religionshistoriker.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om kortfattat om samisk religion. Här berättas främst om dess seder och bruk. Samisk religion (förr lapsk mytologi) är den förekommande benämningen på den förkristna religionen hos samer som i stora drag baserades på muntliga traditioner och var orienterad på denna värld (s.k. primal religion.) De karaktäristiska dragen är dyrkan av naturen (animism) och förfäderna...

Spara som favorit
          

På den här webbplatsen som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen i Finland hittar du kortfattad information om det heliga i naturfolkens religion. Webbsidan riktar sig till elever på högstadiet och gymnasiet.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa vår egen tids asatro. I artikeln redogörs för den moderna asatrons historia samt de olika typer av asatro som finns idag. Här finns också en länklista över några organisationer som tillämpar "modern asatro".

Spara som favorit

Relaterade taggar