Bild:
M

Nicaragua idag

Antal invånare: 6 217 580 (2017)
Huvudstad: Managua

Befolkning

Majoriteten av befolkningen lever i den västra delen av Nicaragua. Före kolonialtiden bodde de flesta av urfolken i den delen av landet. Efter spanjorernas kolonisering kom de indianer som överlevde att med tiden förspanskas.

Området bebos idag av spansktalande vita och mestiser (av blandat spanskt och indianskt ursprung). Ett par urfolk, bland dem subtiaba, finns kvar i väster men de har förlorat det mesta av sin traditionella livsstil liksom sina egna språk.

Religion

De flesta nicaraguaner är katoliker. Katolska kyrkan har en stark ställning och dess politiska inflytande har ökat sedan parlamentet 2006 röstade igenom ett totalförbud mot abort.

Politiskt system

Nicaragua är en republik där presidenten är statsöverhuvud, regeringschef och överbefälhavare. Sedan Daniel Ortega och sandinistpartiet FSLN återvände till makten 2007 har statsförvaltningen blivit mer centraliserad och styret mer auktoritärt, och delar av författningen har satts ur spel.

Den politiska oppositionen är splittrad. Rättssystemet är korrumperat och politiserat.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Efter maktskiftet 2007 lades utrikespolitiken om radikalt. Relationerna med andra vänsterregeringar i Latinamerika, främst i Venezuela, samt i Bolivia och Kuba, prioriterades.

Nicaragua inledde även diplomatiska förbindelser med Iran, som finansierade flera byggen, bland annat en damm till ett vattenkraftverk och ett nytt sjukhus.

USA har genom historien lagt sig i Nicaraguas inre angelägenheter för att skydda sina egna intressen

Ekonomi

Nicaragua är det näst fattigaste landet i Latinamerika efter Haiti. Jordbruket är basen i ekonomin även om industrisektorn har vuxit på senare år, liksom turismen.

Resurserna och inkomsterna är ojämnt fördelade och arbetslösheten är hög, men sandinistregeringen har gett småbrukare mikrokrediter för att förbättra deras försörjningsmöjligheter.

Nicaragua är beroende av bistånd från Venezuela och lider av stora handels- och budgetunderskott.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Nicaraguas geografi >

Utrikeshandel

Exporten har ökat stadigt sedan i början av 00-talet med undantag för en nedgång 2009 till följd av den globala finanskrisen.

Maquilas­sektorn, som mest tillverkar kläder och skor för den amerikanska marknaden, står för omkring hälften av exportvärdet.

Andra viktiga exportvaror är de traditionella kaffe, socker och bananer samt nyare satsningar som nötkött, skaldjur, bönor och jordnötter.

Importen består främst av konsumtionsvaror, maskiner och utrustning, råvaror och oljeprodukter.

Sociala förhållanden

Trots att fattigdomen har minskat på senare år Nicaragua fortfarande Latinamerikas fattigaste land efter Haiti.

Det har varit god tillväxt i ekonomin på senare år, men inkomsterna är ojämnt fördelade. Den fattigaste femtedelen av befolkningen har mindre än fyra procent av inkomsterna.

År 2011 levde 44 procent av befolkningen i fattigdom, det vill säga på mindre än två dollar om dagen, enligt en officiell studie. Av dem var 8 procent extremt fattiga.

Fattigdomen är mest utbredd på landsbygden, särskilt bland urfolken på Atlantkusten.
 

Besök Landguiden och läs mer om Nicaragua.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 6 217 580 (2017)
Huvudstad: Managua

Befolkning

Majoriteten av befolkningen lever i den västra delen av Nicaragua. Före kolonialtiden bodde de flesta av urfolken i den delen av landet. Efter spanjorernas kolonisering kom de indianer som överlevde att med tiden förspanskas.

Området bebos idag av spansktalande vita och mestiser (av blandat spanskt och indianskt ursprung). Ett par urfolk, bland dem subtiaba, finns kvar i väster men de har förlorat det mesta av sin traditionella livsstil liksom sina egna språk.

Religion

De flesta nicaraguaner är katoliker. Katolska kyrkan har en stark ställning och dess politiska inflytande har ökat sedan parlamentet 2006 röstade igenom ett totalförbud mot abort.

Uppdaterad: 21 november 2018
Publicerad: 15 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Nicaragua

Sortera efter:
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Nicaragua ur olika perspektiv. Nicaragua, formellt Republiken Nicaragua, är Centralamerikas till ytan största stat. Landet har kust mot Stilla havet och Karibiska sjön och gränsar till Costa Rica och Honduras. I Nicaragua finns Centralamerikas största färskvattenkälla, Nicaraguasjön...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Nicaragua. Här kan du läsa kortfattat om landets ekonomi, samhälle, politik m.m.

Spara som favorit
          

Latinamerika.nu är en webbsida där du hittar massor av nyheter och faktaartiklar om ekonomi, politik och samhälle, jämställdhet, miljö m.m. med anknytning till Latinamerika. Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för en rättvis världsordning.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit
          

På Globalis webbplats kan du läsa kortfattat om Nicaragua ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Nicaragua. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Centralamerikas länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Diakonias webbplats hittar du en del aktuell samhällsfakta om de länder i Latinamerika som Diakonia arbetar i. Diakonia är det gemensamma biståndsorganet för fem svenska kyrkor. Genom stöd till hundratals organisationer världen över görs insatser för varaktig förändring av situationen för de mest utsatta och fattiga.

Spara som favorit
          

På SIDA:s webbsida hittar du fakta och aktuell information som bl.a. handlar om fattigdom och utvecklingssamarbete i Latinamerika. Här kan du läsa om ekonomisk tillväxt för minskad fattigdom, hälsa och utbildning, naturresurser och miljö, ekonomiska reformer, demokratiska reformer och mänskliga rättigheter m.m. SIDA, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som lyder under Utrikesdepartementet.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Nicaraguas geografi ur olika perspektiv.

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna fastställdes i sin moderna form av...

Få en helhetsbild av Nicaraguas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.