Religionssociologi

Inom religionssociologin betraktas människans religiositet som ett samhällsfenomen, skapat och format av olika sociala faktorer som t.ex. uppfostran och umgänge. Här hittar du material som kan relateras till religionssociologi.

Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Religionssociologi

M
Hanna Hägerland
2017-01-05
Inom religionsvetenskapen, det vill säga den vetenskapliga disciplin som studerar religion vetenskapligt, finns en mängd olika religionsdefinitioner. Det betyder att det finns många sätt att...

Länkar om Religionssociologi

Sortera efter:
          

Kort genomgång (10:23 min) av SO-läraren Andreas Krenz som berättar kortfattat om religion och identitet.

Spara som favorit
          

I podcasten "Det ska gudarna veta" kan du lyssna på ett avsnitt (76 min) om sekter. Den här gången listar Julia, Kristoffer och Mattias de tio galnaste, märkligaste och mest spektakulära sekterna. Podcasten görs av tre religionslärare från Göteborg: Julia Matsson (lärare i samhällskunskap och historia), Kristoffer Larsson (lärare i samhällskunskap och religionskunskap) och Mattias Axelsson (lärare i samhällskunskap, religionskunskap och historia).

Spara som favorit
          

Genomgång (15:42 min) av läraren Tobias Kjellström som gör en jämförelse mellan religion och fotboll. Det är inte så originellt eller ovanligt att jämföra religion med just fotboll, men det är tacksamt! Mina elever har som regel en relation till ett herrfotbollslag, mer sällan är de aktiva i något religiöst sammanhang.

Spara som favorit
          

Programserie (ca 28 min per avsnitt) från UR om religionen och livsfrågor. Vilken roll har religionen i det moderna samhället? Hur lever vi ett gott liv? Vad är skillnaden mellan religion och kultur? Utifrån allmänmänskliga livsfrågor belyser vi världsreligionerna. Filmaren Erik Sandström reser runt i världen och träffar människor som berättar vad religionen betyder för dem. Religionshistorikern Karen Armstrong resonerar. Psykologen Susan Gantt berättar om gruppdynamik.

Spara som favorit
          

Avsnitt på religionsfröknarnas hemsida där du kan läsa kortfattat om religiositet. Vem blir religiös? Finns det någon Gud? Webbsidan drivs av två religionskunskapslärare.

Spara som favorit
          

”Människor och makter – en introduktion till religionsvetenskap” är en bok i pdf-format (96 sid), utgiven av Högskolan i Halmstad 2008. Boken ger många infallsvinklar till hur man bör studera religion och tänka kring religion. Boken riktar sig främst till studenter och forskare på högskolenivå men kan även tänkas vara användbar som referensverk för gymnasieelever.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan lära dig mer om vad en sekt är. Här kan du läsa om olika definitioner av begreppet och om olika typer av sekter.

Spara som favorit
          

På Owe Wikströms hemsida hittar du massor av intressanta essäer och texter ur religionspsykologiska och religionssociologiska perspektiv. Här kan du läsa om samhällets sekularisering, New Age, det heliga, tystnaden och mycket annat. Owe Wikström är professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet.

Spara som favorit
          

En hemsida som diskuterar olika aspekter kring ämnet religionssociologi. I fliken Reflektioner hittar du massor av intressanta artiklar kring olika ämnen. Webbplatsen drivs av Religionssociologiska föreningen i Sverige.

Spara som favorit
          

På Komvux Gotlands hemsida kan du läsa om religionsfenomenologi. Religionsfenomenologin sysslar med religionen som fenomen för dem som studerar den, d.v.s. den ställer frågan vad det är som utmärker en religion. Här berättas om religionsbegreppet, magi, religionens utveckling, gudstro, gemenskap, kulten, riten och döden.

Spara som favorit
          

Faktatext där du kan läsa kortfattat om sekter. Bakom materialet står katolik.nu

Spara som favorit