Religionspsykologi

Inom religionspsykologin betraktas människans religiositet och religiösa upplevelser utifrån ett psykologiskt perspektiv. Här hittar du material som kan relateras till religionspsykologi.

Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Religionspsykologi

M
Hanna Hägerland
2017-01-05
Inom religionsvetenskapen, det vill säga den vetenskapliga disciplin som studerar religion vetenskapligt, finns en mängd olika religionsdefinitioner. Det betyder att det finns många sätt att...

Länkar om Religionspsykologi

Sortera efter:
          

I podcasten "Det ska gudarna veta" kan du lyssna på ett avsnitt (76 min) om sekter. Den här gången listar Julia, Kristoffer och Mattias de tio galnaste, märkligaste och mest spektakulära sekterna. Podcasten görs av tre religionslärare från Göteborg: Julia Matsson (lärare i samhällskunskap och historia), Kristoffer Larsson (lärare i samhällskunskap och religionskunskap) och Mattias Axelsson (lärare i samhällskunskap, religionskunskap och historia).

Spara som favorit
          

Genomgång (15:42 min) av läraren Tobias Kjellström som gör en jämförelse mellan religion och fotboll. Det är inte så originellt eller ovanligt att jämföra religion med just fotboll, men det är tacksamt! Mina elever har som regel en relation till ett herrfotbollslag, mer sällan är de aktiva i något religiöst sammanhang.

Spara som favorit
          

Programserie (ca 28 min per avsnitt) från UR om religionen och livsfrågor. Vilken roll har religionen i det moderna samhället? Hur lever vi ett gott liv? Vad är skillnaden mellan religion och kultur? Utifrån allmänmänskliga livsfrågor belyser vi världsreligionerna. Filmaren Erik Sandström reser runt i världen och träffar människor som berättar vad religionen betyder för dem. Religionshistorikern Karen Armstrong resonerar. Psykologen Susan Gantt berättar om gruppdynamik.

Spara som favorit
          

Artikel i den katolska kulturtidningen Signum där du kan läsa om det heliga och det religiösa i det sekulariserade postmoderna samhället. Författaren gör här en jämförelse mellan fotbollens väsen och religion. Den som betraktar fotboll rätt och slätt som en idrottsgren, som underhållning eller som en affärsverksamhet förbiser dock dess sociala och i viss mån religiösa karaktär...

Spara som favorit
          

Essä i Tidningen Kulturen där Antoon Geels berättar om religiös mystik och de stora världsreligionernas mystikertraditioner. Mystik är en samlingsterm för erfarenheter av ett möte med en yttersta verklighet, oftast tolkad som gudomlig. Det omedelbara mötet med denna verklighet förekommer inom alla världens religioner. Ett ständigt återkommande problem är att de olika religionernas mystiker menar att språket är otillräckligt för att beskriva det obeskrivbara...

Spara som favorit
          

På SR:s hemsida kan du lyssna på ett program (41 min) ur Teologiska rummet som handlar om själen, själssjukdomar och om olika modeller för hur man tolkat det själsliga genom historien. Vad är en själ, en gudagnista eller ett psyke reducerbart till biokemi? Hur ser det teologiska och det naturvetenskapliga själsbegreppet ut? Och vilket språk använder man för att beskriva själen eller psyket?

Spara som favorit
          

På SR:s hemsida kan du lyssna på ett program ur Teologiska rummet som handlar om religionspsykologi. Idag är det ett religionspsykologi ett ämnesområde som samlar mängder av studenter. Författarna Owe Wikström och Antoon Geels samtalar om vad som skiljer religionspsykologin den från andra specialområden inom psykologin. Och om man kan svara på frågan om när religion är en konstruktiv kraft och när den blir destruktiv?

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg som handlar om vetenskapens möjligheter att svara på frågan om Guds existens. Vissa forskare tror att svaret på frågan om Guds existens finns i laboratoriet. Redan nu står det klart att religionen sätter tydliga spår i hjärnan...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan lära dig mer om vad en sekt är. Här kan du läsa om olika definitioner av begreppet och om olika typer av sekter.

Spara som favorit
          

På Owe Wikströms hemsida hittar du massor av intressanta essäer och texter ur religionspsykologiska och religionssociologiska perspektiv. Här kan du läsa om samhällets sekularisering, New Age, det heliga, tystnaden och mycket annat. Owe Wikström är professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet.

Spara som favorit
          

Faktatext där du kan läsa kortfattat om sekter. Bakom materialet står katolik.nu

Spara som favorit