Under antiken uppkom flera viktiga och inflytelserika religioner i området kring Medelhavet och Mellanöstern.
M

Forntidens och antikens religioner

Religioner från några stora civilisationer under forntiden och antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Europas, Mellanösterns och Nordafrikas historia präglas på ett avgörande sätt av de tidiga kulturerna och rikena runt Medelhavet och Främre Orienten. Faraonernas lånvariga herravälde i Egypten utgjorde här ett viktigt utvecklingssteg på så gott som samtliga områden inom konst, kultur och statsbyggnad. Samma gäller för de mesopotamiska och persiska kulturerna som med sina myter och senare, zoroastrismen, tillsammans gav inspiration till israeliternas monoteism i form av judendomen.

Antikens Grekland var splittrat i mängder av stadsstater men kulturellt enhetligt. Tillsammans lade de grunden till västerlandets civilisation och andliga liv. Den hellenistiska kulturen, vars spridning påbörjades av Alexander den store, utgjorde en blandning Orienten och västerlandet.

Alla dessa kulturer hamnade så småningom under romarrikets inflytande och makt.

När sedan kristendomen infördes som statsreligion i det romerska imperiet (under 300-talet e.Kr) kom det att få långtgående konsekvenser för eftervärlden och fortsättningen på världshistorien.


Text: Robert de Vries (red.)

Religioner från några stora civilisationer under forntiden och antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Europas, Mellanösterns och Nordafrikas historia präglas på ett avgörande sätt av de tidiga kulturerna och rikena runt Medelhavet och Främre Orienten. Faraonernas lånvariga herravälde i Egypten utgjorde här ett viktigt utvecklingssteg på så gott som samtliga områden inom konst, kultur och statsbyggnad. Samma gäller för de mesopotamiska och persiska kulturerna som med sina myter och senare, zoroastrismen, tillsammans gav inspiration till israeliternas monoteism i form av judendomen.

Uppdaterad: 07 mars 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Underkategorier till Forntidens och antikens religioner

Den egyptiska mytologin var en religion i forntidens Egypten som existerade i omkring 3000 år. Egyptierna tillbad många olika gudar och trodde på ett liv efter döden.

Zoroastrismen grundades i Iran av profeten Zarathustra och är en av världens äldsta monoteistiska religioner.

Religionen som utövades i antikens Grekland innefattar den grekiska mytologin samt den kult och de ritualer som omgav den.

Romarnas religion under antiken byggde i stora drag på den grekiska mytologin. Många romerska gudar och gudinnor hade grekiska motsvarigheter.

Länkar om Forntidens och antikens religioner

Relaterade ämneskategorier

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Om religion som fenomen, religionens ursprung och människors religiositet. Religion och religiositet har i alla tider hjälpt människan att tolka,...

Myter är berättelser inom religionerna som försöker besvara de stora livsfrågorna. Religiösa riter är bestämda symboliska handlingar som ges ett...

Fornnordisk religion (inkl. nordisk mytologi) utövades i det förkristna Norden. Gudarna bodde i Asgård och människorna i Midgård. Asatron är en...