Nomader

Nomader är ett samlingsnamn på ett folk eller en grupp människor som inte är bofast och som i huvudsak livnär sig på jakt och boskapsskötsel.

Här hittar du material med anknytning till olika nomadfolk genom historien.

Kategorier:
Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Nomader

M
Hans Thorbjörnsson
2016-10-08
I den här texten kan du läsa om folkvandringstidens mest kända folk såsom hunnerna, västgoterna (visigoterna) och vandalerna. Artikeln innehåller också material som kan användas som en...

Länkar om Nomader

Sortera efter:
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om Comancherna och deras historia. Comancher är den traditionella benämningen på en nordamerikansk stam som räknas till präriestammarna...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om mongolerna och deras erövringar på 1200-talet. Djingis khan är utan tvekan en av historiens mest fascinerande och märkliga figurer. Han har nått en närmast mytisk status som erövrare och slaktare. Men var han verkligen så grym som det har gjorts gällande? Och hur kunde hans fattiga nomadfolk skapa världens till ytan största rike?

Spara som favorit
          

Klockaretorpets webbsida om den nordamerikanska ursprungsbefolkningens historia. Här berättas om deras liv och om olika stammar.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Militär Historia där Anna Larsdotter berättar om Djingis khan och hans fruktade horder som skapade ett världsimperium från hästryggen.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om mongolerna. De nya stater som uppstod genom handelns utveckling blev med tiden allt rikare och mäktigare, och den tekniska utvecklingen gjorde med tiden att de fick ett militärt övertag över stater som inte hängde med i denna utveckling. Men ännu på 1200-talet var nomadkrigföringen vida överlägsen. Detta bevisades när Mongolimperiet, historiens största sammanhängande landimperium, byggdes upp.

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om Djingis khan och mongolerna. Är du intresserad av historia så är sidan en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om hunnerna och Attila. Få folkslag väcker så stort intresse som hunnerna. En skildring av hunnerna finner vi i en berättelse nedtecknad av en romersk delegation efter ett besök i fiendefolkets huvudstad år 448 e.Kr. Delegationens fredsuppdrag misslyckades, men romarna fick veta en hel del om hunnernas sätt att leva. Och de fick möta den ökände Attila...

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia om Djingis khan. Orsakerna till den sagolika framgång som följde Djingis khan är att söka i den militäriska organisation han gav sitt folk samt i hans krigarsnille och förmåga att välja sina tjänare. Djingis var världens störste erövrare, och även en av dess råaste…

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där det berättas om prärieindianerna som är ett begrepp som vanligen avser de nomadiserande indianstammar som bebodde den nordamerikanska prärien under 1800-talet.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där det berättas om mongolernas stridskonst och erövringar. Vad var det som fick just Djingis khan och hans ättlingar att lägga under sig det största imperium som någonsin existerat på jordklotet? Varför hade det inte hänt tidigare?

Spara som favorit
          

På Unga Faktas trevliga och omfattande webbsida hittar du massor av information om Nordamerikas ursprungsbefolkning. Här berättas om både ursprungsfolk i både Sydamerika och Nordamerika ifrån det att de först kom till Amerika till dess de trängdes undan av européerna. Du kan läsa om deras verktyg, vapen, hantverk, jordbruk o.s.v. Här finns också massor av fakta om olika stammar.

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du några av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om Attila och hunner. Är du intresserad av religion och historia så är YouTube en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att söka med andra sökord eller specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av ämnet de skildrar.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om siouxindianerna. Sioux har ända sedan 1600-talet använts som ett samlingsnamn på ett stort antal sinsemellan språkligt besläktade nordamerikanska indianstammar...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om mongolernas invasionsförsök av Japan 1274 respektive 1281. De båda invasionerna har haft ett stort inflytande på världshistorien även om de misslyckades. Invasionsförsöken tillhör de mest kända händelserna i Japans historia...

Spara som favorit