Tagg om neandertalare
Bild:
Vi vet inte riktigt hur och varför neandertalarna försvann.

Neandertalare

Neandertalmänniskan, homo neandertalensis eller neandertalare, var en förhistorisk människoart med utbredning från och med cirka 300 000 år sedan i Europa och västra delarna av Asien.

Neandertalarna levde under den senaste istiden och dog ut i Europa för cirka 30 000 år sedan. Namnet är taget från dalen Neandertal i Tyskland, där man fann det första fossilet efter en neandertalare år 1856. Idag har forskarna funnit rester av neandertalmänniskor på ytterligare ett trettiotal platser i Europa, Afrika och Asien.

Neandertalmänniskan är inte en föregångare till vår tids människa (homo sapiens). Hon är snarare att betrakta som ett sidoskott på det stamträd från vilken den moderna människan vuxit fram.

Neandertalmänniskan var mer muskulösa och något kortare än dagens människor, men de vägde ändå bortåt 100 kilo. Andra skillnader var en låg panna, markerade ögonbrynsbågar och en mer långsmal huvudform. De var skickliga och uthålliga jägare och jagade bl.a. storvilt som mammut.

Neandertalarna levde i små grupper som bestod av flera familjer. Det var ett vandrande folk som oftast bodde i tält. De levde på den vidsträckta tundran i Asien och Europa, söder om de stora ismassorna. På den tiden var folktätheten låg och i Centraleuropa levde kanske endast några tusen neandertalare.

Tidigare ansåg forskarna att neandertalarna var dummare än den nutida människan på grund av deras utseende. Men nu vet vi att neandertalarna hade större hjärnvolym än nutida människor. De hade emellertid inte ett lika välutvecklat språkbruk som den moderna människan, eftersom de hade ett ganska lågt gomvalv.

Svåra skador på neandertalarnas skelett vittnar om dramatiska jakter. Fynd av kastspjut och pilbågar saknas. Däremot har arkeologiska fynd gjorts som visar att neandertalarna tillverkade smycken.

Vi vet att neandertalarna tog hand om de handikappade och skadade i sin närhet. Skelett visar att många handikappade har levt länge och tycks ha blivit väl omhändertagna. De begravde också sina döda. Det tyder på att de kan ha trott på ett liv efter döden.

Neandertalmänniskan hade existerat i flera hundra tusen år när den moderna människan dök upp i Asien och Europa. Modern forskning visar att det förekom enstaka sexuella kontakter mellan grupperna. Forskning med hjälp av DNA-teknik pekar på att detta först ägde rum i trakterna kring dagens Israel i samband med att homo sapiens vandrade ut från Afrika för drygt 54 000 år sedan (den andra stora vågen av homo sapiens migration från Afrika).

Det råder olika meningar om varför neandertalarna dog ut för omkring 30 000 år sedan. Teorierna är många. Kanske slog jakten fel när mammutarna dog ut i takt med att klimatet blev varmare. En annan teori är att den moderna människan utrotade de muskulösare men fredliga neandertalmänniskorna. En teori som nyligen lagts fram är att neandertalarna egentligen aldrig dog ut. De "absorberades" istället av den moderna människan. Med det menas att de fortplantade sig med homo sapiens, men eftersom den moderna människan var mer talrik späddes neandertalarnas gener med tiden ut. Detta förklarar varför neandertalsmänniskan "försvann" och varför vi människor än idag bär på en del gener från neandertalarna. Den moderna människan är enligt den här teorin ett barn av tidigare människoarter där bl.a. neandertalarna ingår. Det kan därför tänkas att du som läser detta bär på en och annan neandertalsgen.

Text: Robert de Vries (red.) och Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Relaterade taggar:

Här hittar du material som handlar om neandertalare.

Uppdaterad: 
26 maj 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Neandertalare

L
Hans Thorbjörnsson
2014-01-30
I Europa och västra Asien levde en art av den upprättgående människan kvar länge. Vi kallar dessa människor neandertalare efter orten Neanderthal i Tyskland, där de första fynden av dem gjordes...

Länkar om Neandertalare

Sortera efter:
          

Webbföreläsning (9:57 min) där NO-läraren Andreas Sandqvist berättar om människans utveckling och förhistoria.

Spara som favorit
          

Genomgång (23:29 min) där gymnasieläraren Magnus Ehinger berättar om människans utveckling från apa till den moderna människan.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om människosläktets utveckling och stenåldern. De första klart urskiljbara människorna, homo erectus, uppkom i östra Afrika för cirka 2 miljoner år sedan. Homo erectus skilde sig från sina släktingar, gorillor och schimpanser, genom att hon gick på två ben...

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om neandertalarna. Är du intresserad av förhistoria och historia så är sidan en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

Spara som favorit
          

Avsnitt på webbsidan Historia 2 där du kan läsa om människans uppkomst och de första civilisationerna.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om fyndet i Neanderdalen och synen på neandertalarna inom forskningen fram tills idag. År 1856 hittade kalkbrottsarbetare i Tyskland fossil efter vad de trodde var en grottbjörn. Men benbitarna visade sig tillhöra en dittills okänd släkting till människan...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där du kan läsa nya forskningsrön om neandertalarna. Med känslig teknik kan ­forskarna nu ta fram arvsmassa från neandertalskelett som legat gömda i en skyddad grotta i 38 000 år. De har hittat anlag för rött hår, högerhänthet – och en gen som förknippas med talförmåga...

Spara som favorit
          

På Unga Faktas trevliga webbsida kan du bland annat läsa om människosläktets historia.

Spara som favorit
          

Kort artikel i Wikipedia där du kan läsa om neandertalarna och deras kultur. Neandertalarna var en förhistorisk människa med utbredning från och med cirka 350 000 år sedan i Europa och västra delarna av Asien, utdöd i Europa för cirka 30 000 år sedan, döpt efter dalen Neandertal i Tyskland, där man fann det första fossilet efter en neandertalare år 1856…

Spara som favorit
          

Genomgång (14:57 min) om jägarstenåldern och utvandringen från Afrika till resten av världen. Här berättas bl.a. om jakt, neandertalarna och konst. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran". 

Spara som favorit

Relaterade taggar