Tagg om Michail Gorbatjov
Bild:
Michail Gorbatjov, 1987.

Michail Gorbatjov

När Sovjetunionens ledare Brezjnev dog 1982 och kriget i Afghanistan blev allt mer betungande för sovjetstaten, blev det också alltmer tydligt att Sovjetunionen och den kommunistiska planekonomin i Östeuropa hade stagnerat och inte längre kunde mäta sig med västvärldens kapitalism på något plan. Kommunistsystemet utmärktes av en privilegierad elit som utifrån eget tycke styrde över en håglös (viljelös) massa. Det var ett system som präglades av korruption, alkoholism, rädsla och misstänksamhet. Förtrycket mot de mänskliga fri- och rättigheterna hindrade en öppen diskussion och möjligheten till att kreativa idéer kunde uttryckas och utvecklas. Planekonomin och dess statliga styrning och likriktning kring tankar omöjliggjorde dessutom individualism, eget företagande, och konkurrens. Detta ledde till produktion av varor med dålig kvalitet, men också till otillräcklig produktion av varor. Följden blev att samhällena och dess befolkning i Östeuropa led under en allt sämre levnadsstandard, där en allt mer tilltagande varubrist gjorde att affärernas hyllor gapade tomma samtidigt som köerna till dessa affärer blev allt längre.

I detta läge utnämndes 1985 Michail Gorbatjov (född 1931) till ny ledare för Sovjetunionen. Hans utnämning hade kommit efter en tumultartad period då flera gamla ledare inom det sovjetiska maktskiktet efter en kort tid vid makten hade dött av sjukdom och ålderdom.

Gorbatjov sågs av många som en ung och frisk fläkt inom den sovjetiska politiken, och med en helt ny öppen och demokratisk ledarstil.

Trots att han var en hängiven kommunist var han samtidigt övertygad om att det sovjetiska systemet var tvunget att reformeras och förändras. Han insåg att USA och president Reagan menade allvar med sina hot om upprustning, och han insåg samtidigt att Sovjetunionen och Östeuropa inte kunde konkurrera med väst ekonomiskt. Därför krävdes det av Sovjetunionen en ändrad politisk och ekonomisk kurs.

För att förändra det kommunistiska systemet i grunden menade han att det krävdes Glasnost, en ny öppenhet vilket innefattade demokrati och fri- och rättigheter. Genom denna Glasnost skulle medborgarna få insyn i beslutsfattandet och dessutom ha rätt till yttrandefrihet, för att på så sätt kunna föra fram sin kritik och förändra saker till det bättre.

På det ekonomiska planet såg Gorbatjov att det krävdes mer inslag av privat ägande och marknadsekonomi. Dessa förändringar benämnde han Perestrojka (förnyelse eller omdaning).

Gorbatjov insåg samtidigt att det krävdes mer av samförståndspolitik gentemot USA och väst, och han inledde en dialog med president Reagan, vilket bland annat ledde till toppmöten kring rustningsbegränsningar 1986 i Reykjavik. Här bestämde parterna inte enbart ett tak för kärnvapen, utan de båda ledarna kom också överens om att montera ner och förstöra en stor del av den befintliga kärnvapenarsenalen. Gorbatjov började också att avveckla det kostsamma kriget i Afghanistan.

Gorbatjov och hans fru Raisa blev genom sina omfattande utlandsresor mycket populära i USA och västvärlden. En popularitet vilken benämnts Gorbieffekten. Samtidigt som Gorbatjovs och Sovjetunionens anseende under hans ledning förbättrades, och det kalla kriget under hans tid präglades av avspänning, ökade samtidigt kritiken på hemmaplan. Hans politik kom alltmer att leda till instabilitet i Östeuropa och förebådade Sovjetunionens och kommunismens fall.

Michail Gorbatjov fick Nobels fredspris 1990.
 

Text: Johnny Poetzsch, SO-lärare och författare
Hemsida: Poetzsch Historica

 

Här nedan hittar du material som kan relateras till Michail Gorbatjov.

Uppdaterad: 
05 januari 2018
Publicerad: 
02 januari 2018

Annons

Artiklar om Michail Gorbatjov

S
Leif Löwegren
2015-09-16
Berlinmuren restes 1961 runt Västberlin för att hindra östtyska medborgare att fly till väst. Under det kalla kriget blev muren en symbol för ofrihet och kommunistiskt tvång. När sedan...
S
Leif Löwegren
2015-09-15
Utvecklingen i Europa och världen under efterkrigstiden fram till 1989 präglades - vid sidan av det kalla kriget - av stora konjunktursvängar inom världsekonomin, men också av frihetskamp i form...
S
Per Höjeberg
2015-09-10
1989 hamnade händelserna i Centraleuropa i centrum för världens intresse. Kommunistpartierna i Östtyskland, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, och Bulgarien hade alltsedan andra världskriget styrt...

Länkar om Michail Gorbatjov

Sortera efter:
          

Föreläsning (14:55 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar om kalla krigets orsaker, händelseförlopp och varför det slutade.

Spara som favorit
          

Webbföreläsning (4:48 min) där Anna Hälinen, SO-lärare och IKT-pedagog, berättar om kalla krigets slut.

Spara som favorit
          

Genomgång (15:01 min), del 5 av 5, där SO-läraren "Mik Ran" berättar om Sovjetunionens nedgång och fall 1979-1991 - slutet på kalla kriget.

Spara som favorit
          

Del 13 av 16 "Från dröm till terror – en film (7:11 min) av Forum för levande historia om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten". LÖSENORD + övningar och lärarhandledning till filmen hittar du här. Avsnitten får endast användas i utbildningssyfte. Du som är lärare kan se filmen tillsammans med dina elever. Du kan även se filmen i Forum för levande historias filmrum:
1. Intro 4.40 | 2. Kommunismens rötter 3.50 | 3. De ryska revolutionerna 8.30 | 4. Den röda terrorn 4.30 | 5. Sovjetunionen bildas 6.00 | 6. Fånglägersystemet Gulag 10.30 | 7. Den stora svälten 6.40 | 8. Den stora terrorn 6.30 | 9. Rädslan för världsrevolution 4.00 | 10. Propaganda 7.00 | 11. Hitler och Stalin 7.15 | 12. Bakom järnridån 7.30 | 13. Perestrojka och glasnost 7.00 | 14. Mao i Kina 10.15 | 15. Röda khemererna i Kambodja 12.30 | 16. Slutord 3.15

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (9:20) där historieläraren Mattias Axelsson ger en kort sammanfattning av Sovjetunionens historia 1922-1991.

Spara som favorit
          

Presentation (5:33 min) som handlar om det kalla krigets slut med fokus på Sovjetunionens sammanbrott och Berlinmurens fall. Filmen är gjord av Hans Strömhäll som är gymnasielärare i historia och svenska.

Spara som favorit
          

Easymans fjärde genomgång (20:40 min) om kalla kriget som nu går mot sitt slut. Här berörs de faktorer och personer som påverkade utvecklingen som ledde till kommunistregimernas fall i Östeuropa och Sovjetunionen.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (41:07 min) där historieläraren Joakim Wendell fortsätter att berätta om kalla kriget fram till dess upplösning. Presentationen tar upp Kubakrisen, Vietnamkriget, det sovjetisk-afghanska kriget och Sovjetunionens upplösning. Dessutom nämns Stanislav Petrov, mannen som räddade världen från ett kärnvapenkrig.

Spara som favorit
          

På kalla-kriget.se kan du läsa om det mesta som har med kalla kriget att göra. Här berättas om dess rötter i andra världskriget, kärnvapen, ideologier, konflikterna, totalförsvarstanken m.m. Webbsidan belyser kalla kriget ur både ett svenskt och ett internationellt perspektiv. Du kan läsa om de stora konflikterna under perioden, samt om händelseutvecklingen i många enskilda länder runt om i världen.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där Lennart Samuelson berättar om den ekonomiska utvecklingen i Sovjetunionen efter andra världskriget fram till Sovjetunionens kollaps 1991. Den sovjetiska planekonomin byggde på ett militärt tänkande och framgångarna under andra världskriget. Men hemlighetsmakeriet kring den sovjetiska ekonomin var så omfattande att makthavarna till slut själva inte visste vad som pågick...

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om efterkrigstidens koloniala frigörelse, kalla krigets slut, Sovjetunionens sönderfall och terrorsattacken mot World Trade Center den 11 september 2001.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där ges några exempel ur historien om vad som sker när ett imperium bryts ner och förvandlas till nya stater. Historien visar vilka väldiga svårigheter som ligger i de nya nationella projekten...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om kalla kriget ur olika perspektiv. Kalla kriget var en period av skarpa motsättningar utan konventionellt krig, mellan främst Sovjetunionen och USA, samt deras respektive allierade stater, från omkring 1946, då andra världskriget slutade, till omkring 1990...

Spara som favorit