Livet ombord

Här hittar du material som kan relateras till sjömän och sjöfarare och livet ombord på olika fartyg förr i tiden.

Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Livet ombord

M
Kerstin Ackerhans
2013-09-15
Livet ombord på ostindiefararna var hårt och farligt. Många av besättningsmännen insjuknade eller dog på den långa färden. Men för Ostindiska kompaniets ägare inbringade varje lyckad resa en...
M
Kerstin Ackerhans
2013-09-13
Ostindiska kompaniets epok var en tid då Göteborg blomstrade, då te och kinesiskt porslin fanns i varje bättre hem, och då kompaniets direktörer kunde skapa förmögenheter som blev grundplåt till...

Länkar om Livet ombord

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Populär Historia som handlar om den svenska flottans historia. Den svenska marinen har en lång historia som är intimt förbunden med Sveriges utveckling till ett självständigt rike vid slutet av medeltiden och en stormakt under 1600-talet. Flottan var även mycket betydelsefull på 1700-talet i kampen mot Ryssland och hade så sent som under kalla kriget en viktig roll i vårt kustförsvar...

Spara som favorit
          

I Kungl. bibliotekets samlingar finns ett varierat arkivmaterial kring resande genom tiderna. Här hittar du digitaliserat material som berör resande i Sverige under fem sekel, Ostindiska kompaniet samt den stora utvandringen till Amerika 1840-1940. Materialet presenteras i form av broschyrer, reseskildringar, guideböcker, kartor, tidtabeller, planscher m.m.

Spara som favorit
          

Artikel på bloggen "Med öga för historia" där Claes Carlsson-Klauzner berättar om ostindiefararna och deras strapatsrika resor under 1700-talets senare del. För en ostindiefarare som hade kommit hem väntade glada dagar för de sjömän som klarat sig. Porslin, te, siden, kryddor och innestående löner skulle göra dem alla till välbärgade män. Och på kajen väntade varma återseenden...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om regalskeppet Kronan. Här berättas också en del om livet ombord på ett örlogsskepp under 1600-talet. I juni 1676 drabbade den svenska flottan samman med en fiende­styrka under dansk ledning utanför Ölands södra udde. Sjö­slaget blev en svensk katastrof. I stridens inledning explo­derade flaggskeppet Kronan, med omkring 850 man ombord. År 1980 hittades vraket...

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i den brittiska flottans anrika historia från slutet av 1400-talet och framåt. Artikeln är uppdelad i följande avsnitt: Huset Tudor och Royal Navy (1485-1603), huset Stuart och Royal Navy (1603-1692), kampen mot Frankrike (1692-1763), Nordamerikas frigörelse (1763-1783), revolutions- och Napoleonkrigen (1783-1815), Pax Britannica (1815-1914), första världskriget, mellankrigstiden, andra världskriget och kalla kriget.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om vikingar i västerled. Med svärd i hand erövrade vikingarna delar av de brittiska öarna och Frankrike under 800- och 900-talen. Jakten på ära och rikedom drev skandinaverna till sjöss. I krigarnas fotspår följde bönder och handelsmän som snart beblandade sig med den lokala befolkningen...

Spara som favorit
          

På Unga Faktas trevliga webbsida kan du läsa om segelsjöfart. Här berättas om segling, upptäcksresande, sjömännens vardag och segelsjöfartens historia från 800-talet till sent 1800-tal.

Spara som favorit
          

Unga Faktas trevliga sida om sjöfart, upptäckare och upptäcktsresor. Här berättas om Leif Eriksson, Henrik Sjöfararen, Vasco da Gama, Christofer Columbus, Ferdinand Magellan, James Cook och Roald Amundsen. Du kan också läsa om olika typer av segelfartyg och om hur livet var till sjöss.

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om Titanic ur olika perspektiv. Är du intresserad av historia så är sidan en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

Spara som favorit
          

På Peter Englunds hemsida kan du läsa en essä om Gustav III:s krig mot Ryssland och om det stora sjöslaget vid Svensksund 1790. Svenskarna vann just det slaget men förlorade kriget.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där det berättas om emigrationen. Utvandringen till Amerika var den största folkvandring historien skådat. Den innebar att 33 miljoner människor flyttade från Europa till Amerikas Förenta Stater under åren 1820–1930…

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om lyxkryssningar förr i tiden. Här berättas bland annat om lyxen ombord på de stora atlantångarna som transporterade europeiska emigranter över till Amerika.

Spara som favorit
          

Ellis Island är en webbsida som fokuserar på den svenska utvandringen till Amerika. Här kan du läsa om emigrationen, Ellis Island, Svenska Amerikalinjen, Göteborg och Sillgatan m.m.

Spara som favorit
          

På Anders Stridsbergs hemsida kan du läsa om emigrationen till Amerika ur olika perspektiv. Här berättas om orsaker, lockelser, resan, nybyggartiden m.m.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där det berättas om regalskeppet Kronan. Efter ett flertal krig i Europa och med Danmark hade man konstaterat att något behövde göras med den svenska flottan...

Spara som favorit
          

Historiesajtens faktasida om regalskeppet Vasa. År 1625 var det trettioåriga kriget i Europa inne på sitt sjunde år, och Sverige hade dessutom varit i krig med Polen i hela 25 år. För att Sverige även skulle kunna delta i det "trettioåriga" kriget behövdes en stark flotta…

Spara som favorit
          

Vasamuseets webbsida där du hittar all tänkbar fakta kring Vasaskeppet och dess dramatiska förlisning. Du kan också läsa om livet ombord på 1600-talets örlogsskepp och om skepp i strid under 1600-talet.

Spara som favorit
          

På Hans Högmans hemsida kan du läsa om svensk örlogshistoria från 1600-talet till början av 1800-talet. Här berättas om örlogsflottan, livet ombord på fartygen, bestraffningar, skärgårdsflottan m.m.

Spara som favorit
          

Axels fartygshistoria är en webbsida där du kan läsa om olika typer av fartyg, deras utveckling genom historien och om livet ombord. Dessutom finns faktasidor om de mest kända fartygen från epoken samt om några kända sjöslag.

Spara som favorit
          

Sjöhistoriska museets faktasida om Vasaskeppet. En solig dag i augusti för mycket länge sedan skulle flera skepp lämna Stockholm. Det största skeppet var alldeles nytt och hade tre höga master. Skeppet var prytt med massor av skulpturer målade i många färger. Några glimmade av guld…

Spara som favorit

Sidor