Tagg om indelningsverket
Karl XII:s armé bestod till stor del av indelta soldater. Bild från filmen "Slaget vid Poltava".

Indelningsverket

Indelningsverket var ett svenskt militärt organisationssystem som skapades av Karl XI 1682.

Indelningsverket såg till att en eller flera gårdar gick samman och bildade rusthåll och rotar som ansvarade för en ryttare, soldat eller båtsman som de avlönade och gav ett soldattorp och lite jord att odla. Varje officer fick en gård att leva på i fredstid och dessutom lön.

Systemet betalades alltså av bönderna och fungerade som deras skatt till staten. Bönderna slapp därmed också bli utskrivna som soldater.

En stor fördel med systemet var att soldaterna själva drev in sitt underhåll från bönderna. På så sätt slapp staten skattekontrollen och behövde heller inte betala ut kontanter, som den hade så lite av.

Varje detalj i detta invecklade system antecknades i ett jättelikt register som kallades indelningsverk.

Eftersom soldaterna och deras officerare bodde i samma område, kunde de snabbt samlas, beredda för strid. Soldaterna övade årligen och därmed fick Sverige en mycket effektiv armé.

Genom de indelta soldaterna, som var mer övade och drillade för krig än vanliga bönder, skaffade sig Sverige en slagkraftig armé som uppvägde landets låga befolkningsmängd.

Indelningsverket ersattes 1901 med allmän värnplikt.

Text: Robert de Vries (red.) och Hans Thorbjörnsson, läromedelsförfattare

Relaterade taggar:

Här nedan hittar du material som berör indelningsverket.

Uppdaterad: 
25 maj 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Indelningsverket

M
Hans Thorbjörnsson
2016-05-30
Perioden i Sveriges historia mellan 1654-1718 kallas ibland för den karolinska tiden, då Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII, i tur och ordning, var Sveriges regenter. Den karolinska tiden...

Länkar om Indelningsverket

Sortera efter:
          

Kort presentation (1:56 min) för mellanstadiet där du får veta mer om utskrivningar av soldater under stormaktstiden.

Spara som favorit

Relaterade taggar