Pyramid i den gamla staden Chichen Itza som beboddes av mayafolket från 600-talet till 900-talet.
L

Mayafolkets historia

En gemensam kultur

Mayakulturen i Centralamerika varade i flera tusen år och var den mest avancerade och långlivade av de amerikanska ursprungskulturerna. Mayafolket bestod av olika ursprungsfolk som delvis hade en gemensam kultur.

Mayariket utgjordes av många olika stadsstater i nuvarande Mexiko, Guatemala, Honduras, Belize och El Salvador. Stadsstaterna påminde om dem som fanns i antikens Grekland.

Mayariket täckte ett geografiskt område som till ytan var något större än dagens Italien.

Mayafolket byggde många städer

Många av mayastäderna är fortfarande tillräckligt bevarade för att vara mycket intressanta. I mitten av staden låg de viktigaste templen vid ett stort öppet torg. Det var vid dessa byggnader som man utförde viktiga religiösa ceremonier. I närheten låg bostäder för präster samt adelsmän. Längre bort fanns de hus som tillhörde de rika. I stadens utkanter bodde bönderna. Mayafolket levde främst på jordbruk där grödor som majs och bönor utgjorde basföda.

Mayastäderna byggdes alltid vid naturliga vattenhål, vilket var nödvändigt för att överleva i det varma klimatet.

Bild:

Mayariket

En avancerad högkultur

Mayafolket var den enda ursprungskulturen i Amerika som hade ett skriftspråk innan européerna kom. Deras skriftspråk var en blandning av hieroglyfer och abstrakta bilder. Språket var så avancerat att forskarna ännu inte helt har lyckats tyda skrifterna.

I mayariket användes ett räknesystem som byggde på siffran 20 – d.v.s. antalet fingrar och tår hos en människa. De hade dessutom ett tecken för siffran noll, ungefär tusen år innan européerna hade det.

Prästerna i mayariket var framstående matematiker och astronomer. Mayafolket byggde observatorier där prästerna studerade himlen med blotta ögat. Ett bevis på mayakulturens otroliga astronomiska färdigheter var att de mätte upp planeten Venus omloppstid runt solen med ett fel så litet som ett dygn på 6000 år. Mayaastronomerna kunde också förutsäga solförmörkelser flera sekel fram i tiden.

Mayakulturens religion

Mayakulturens astronomi var sammanlänkad med deras religion där himlakropparna betraktades som gudar som influerade människornas liv.

Mayafolket hade likartade symboler och ceremonier som aztekerna senare använde. De utförde också likartade människooffer för att få gudarnas välvilja. Det fanns främst två olika typer av människooffer - blodsoffer, där blod tappades från en speciell kroppsdel, eller människooffer där en människas liv offrades till gudarna.

Vid blodsoffer stack prästerna sig i tungan, örsnibben eller penisen för att gudarna skulle få några droppar människoblod.

Människooffer utfördes oftast genom att prästen skar ut hjärtat på offret. De vanligaste offren var krigsfångar, men även andra män, kvinnor och barn offrades för att tillfredsställa gudarnas blodtörst.

Det går också att finna likheter i aztekernas och mayafolkets skapelsemyter. De trodde t.ex. båda på att flera världar hade existerat före den nuvarande. Flera av deras största gudar hade dessutom liknande egenskaper och tillbads av ungefär samma orsaker.

Mayarikets nedgång började på 800-talet e.Kr

Under 800-talet och 900-talet slutade det ena samhället efter det andra att fungera inom mayariket. Invånarna försvann från sina hem. Städerna övergavs nästan helt. Palats och tempel förföll och den omkringliggande djungeln kunde snart ta ruinerna i besittning.

Forskarna är inte helt säkra på de direkta orsakerna till den plötsliga nedgången. Flera förklaringsmodeller existerar sida vid sida. Bland annat anses olika naturkatastrofer ha haft inverkan och fått befolkningen att överge en del av sina städer. Under hela 800-talet föll det dessutom mindre regn än vanligt i Centralamerika och torkan orsakade hungersnöd och död. Andra tänkbara förklaringar - som t.ex. kan ha varit en följd av dessa minskade naturresurser - är interna stridigheter och uppror.

Hur det än var med orsakerna till mayakulturens plötsliga nedgång, så var många städer helt övergivna i slutet av 900-talet.

Mayarikets undergång

Mayakulturen fortlevde dock på sina ställen i ytterligare flera hundra år. Men när spanjorerna kom i början av 1500-talet kunde de erövra det kvarvarande mayariket ganska lätt. Mayariket var vid den här tidpunkten kraftigt försvagat till följd av inbördeskrig. Ursprungsbefolkningens enkla vapen var dessutom ingen match för conquistadorernas krutvapen.

Européernas ankomst utgjorde det definitiva slutet för det uråldriga mayariket. Spanjorerna satte snabbt och systematiskt igång med att utvinna landets värdefulla naturtillgångar. Ursprungsfolkens kultur och liv slogs i spillror av tvångskristnande, slaveri och dödliga epidemier. Värst var alla de nya smittsamma sjukdomarna som de vita förde med sig från Europa till Central- och Sydamerika. Den amerikanska befolkningen som hade levt helt avskild från resten av världen i mer än tio tusen år hade inte kunnat utveckla ett fungerande immunförsvar mot många av "den gamla världens" sjukdomar. Den amerikanska ursprungsbefolkningen dog därför i miljoner och höll nästintill på att bli utrotade.

Idag finns flera miljoner ättlingar till mayafolket kvar i Centralamerika. De flesta finner man på Yucatánhalvön i Guatemala.
 

Mordet i Chitchen Itza

År 1949 kom det ut en detektivroman med titeln Peter Duluth har döden i hälarna. Den var skriven av Patrick Quentin – pseudonym för amerikanerna Hugh Wheeler och Richard Webb.

Författaren Peter Duluth semestrar i Mexiko. På väg till Chitchen Itza får han en passagerare i bilen, en ung kvinna som säger sig heta Deborah Brand. Hennes pappa är arkeolog och har gjort utgrävningar i Chichen Itza. De tar in på ett hotell i staden, och morgonen därpå gör de sällskap till de framgrävda ruinerna.

”Deborah började peka ut de olika byggnaderna: de långa massiva murarna till Bollhuset, med Tigertemplet vid ena ändan, Skallarnas tempel, Chac-Mools grav, den stora ruin som höll mayafolkets öde i sina offerhungriga händer. Och över allt annat Krigarnas oerhörda tempel, omgivet av tusentals stenkolonner, som en gång inhägnat torget. … Vi fortsatte till Krigarnas tempel, där två stora stenormar med stjärtarna i luften och de väsande huvudena mot golvet, stod skiltvakter framför en stenstod av Chac-Mool själv, som satt nedhukad med ett fat på benen, redo att mottaga offrade hjärtan; huvudet vände han mot pyramiden.

Den känsla av något ondskefullt, som överväldigat mig föregående kväll, började åter smyga sig på mig. Väggarna runt om oss var prydda med Chac-Mool-masker i sten; näsan var stor, nästan en snabel, som tycktes trumpeta ut skräck. … Deborah tittade på sin klocka: ”Låt oss gå till cenoten. Far var expert på sådana. Han skulle slå ihjäl mig om jag inte kom tillbaka med en fullständig rapport.” … ”Vad är cenotes för något”, frågade jag. ”Det är naturkällor, som finns runtom här. Den helgade källan. Furstar kom från alla håll och kastade ned juveler, män och jungfrur. I synnerhet jungfrur.” … Vi hade nått Cenote de los Sacrificios (offerkällan). Mig föreföll denna helgade källa mera olycksbådande än allt annat vi sett. …

Framför oss öppnade sig en krater, ungefär fyrtiofem meter i diameter, ett gapande hål,  som om jorden just här hade störtat in. Jag gick fram till randen. Källans väggar, som var sågtandade, hade gett växtplatser åt ormbunkar och äventyrligt klängande buskar, och de stupade ungefär tjugofem meter lodrätt ner till ett grönt, till synes stillastående vatten…

Deborah stod riskabelt nära kanten och tittade ner. ”Därnere finns det hundratals skelett, sade hon. ”Guld, jade och ametister – och kranier, kranier, kranier.” Hon verkade vilja bli av med Peter, och bad honom därför gå och hämta hennes kamera på hotellet. Peter gick, fast han förstod att hon troligen hade avtalat ett möte med någon annan, just här vid cenoten. Men han hann bara ett hundratal meter längs djungelstigen, innan han hörde ett skri bakom sig, följt av ett väldigt plask. Han rusade tillbaka följd av den flämtande hotelldirektören.

”Vi kom samtidigt fram till kratern. Långt nere under oss rörde sig det gröna vattnet långsamt mot utloppet av den underjordiska strömmen. … Tjugofem meter under oss, glimmande och glänsande under vattnet, kunde jag se Deborahs silverblonda hår. … Och hon rörde sig inte. Hon låg där, dränkt, stilla, medan den underjordiska strömmen ryckte i hennes hår.”

Vem var mördaren? Jo, en av de andra gästerna på hotellet, som följt efter Deborah till Chichen Itza. Det får läsaren reda på 250 sidor längre fram i boken.

Referatet är skrivet av Hans Thorbjörnsson, medförfattare till bl.a. Direkt Historia, Sanoma Utbildning.

Visste du att:

 • Mayafolket hade ett märkligt skönhetsideal. Man ansåg att det var vackert att ha ett spetsigt huvud. För att uppnå detta bands de nyföddas huvuden hårt för att huvudformen skulle ändras. Att vara skelögd ansågs också vara mycket fint. För att uppnå skelögdhet hängde man en vaxkula i pannluggen mellan ögonen.
 • Mayakulturen var den enda i Amerika som kände till hjulet innan de spanska erövrarna kom. Det besynnerliga var att de tillverkade hjul till sina barns leksaker, men de tillverkade aldrig ett fordon på hjul.
 • Mayarikets tempel var enorma för att tydligt markera skillnaden mellan gudarna och deras tjänare. Det största templet var 180 meter långt, 154 meter brett och 27 meter högt. För att kunna bygga templet var man tvungen att släpa 900 000 ton sten och annat byggnadsmaterial genom skogen.
 • Både aztekerna och mayafolket ägnade sig åt ett rituellt bollspel som påminde om fotboll. Den hårda gummibollen fick bara stötas till med höften, knäet eller armbågen. Spelarna bar skyddsutrustning för att de inte skulle skadas av den hårda bollen. De bästa spelarna betraktades nästan som gudar och segerbonusen var hög.

  Om en spelare lyckades göra mål, fick han rusa in bland åskådarna och stjäla åt sig kläder och smycken. För förlorarna kunde det gå illa. Ibland blev de halshuggna och deras huvuden placerades på en särskild plattform.

Uppgifter och frågor

 1. Var bodde mayafolket?
   
 2. Nämn några fakta om en mayastad.
   
 3. Mayakulturen hade duktiga astronomer och matematiker. Ge några exempel.
   
 4. Berätta kortfattat om mayakulturens religion och offerritualer.
   
 5. Vad orsakade mayarikets slutgiltiga undergång och varför?

 

Litteratur:
Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995
William J Duiker, World History: To 1500, Thomson/Wadsworth Publishing, 2006
Niels Steensgaard, Bra Böckers världshistoria, del 7 - Upptäckternas tid (1350 - 1500), Bokförlaget Bra Böcker, 1985
Niels Steensgaard, Bra Böckers världshistoria, del 9 - Världshandel och kulturkrockar (1500 - 1750), Bokförlaget Bra Böcker, 1985


Text: Carsten Ryytty och Robert de Vries, SO-lärare och författare
 

Läs mer om

Kartor

En gemensam kultur

Mayakulturen i Centralamerika varade i flera tusen år och var den mest avancerade och långlivade av de amerikanska ursprungskulturerna. Mayafolket bestod av olika ursprungsfolk som delvis hade en gemensam kultur.

Mayariket utgjordes av många olika stadsstater i nuvarande Mexiko, Guatemala, Honduras, Belize och El Salvador. Stadsstaterna påminde om dem som fanns i antikens Grekland.

Mayariket täckte ett geografiskt område som till ytan var något större än dagens Italien.

Uppdaterad: 25 oktober 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Mayafolkets historia

L
Hans Thorbjörnsson
2016-10-16
Upptäckten och koloniseringen av "den nya världen" (Europa, Nordafrika och Asien var den gamla) i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet blev en katastrof för de amerikanska...
L
Hans Thorbjörnsson
2016-02-27
De stora geografiska upptäckternas tid – så säger vi som bor i Europa om årtiondena runt 1500. Redan på den tiden var vår egen världsdel väl känd och inritad på kartor. Samtidigt visste man att...
M
Hans Thorbjörnsson
2014-03-12
Begreppet kolonisation brukar betyda ockupation av ett avlägset främmande land, där kolonisatörerna också bosätter sig. För de västeuropeiska kolonialmakterna var det länder utanför Europa som...
L
Hans Thorbjörnsson
2014-01-24
Mayafolkets lärda var intresserade av tidens gång. De framställde kalendrar som byggde på astronomiska observationer av solens och månens rörelser. Mycket känd är Tzolkin-kalendern som består av...
L
Hans Thorbjörnsson
2014-01-24
Chichen Itza var en av de största mayastäderna och ursprunget för många av folkets myter. Inte bara mayafolket bodde där utan också flera andra folkslag. Det märks bland annat på blandningen av...

Länkar om Mayafolkets historia

Sortera efter:
          

Avsnitt på Historia 2 där du kan läsa om upptäcktsresorna under slutet av 1400-talet och 1500-talet. Här berättas om orsaker till upptäcktsresorna och om dess konsekvenser för Europa och omvärlden . Webbsidan drivs av gymnasieläraren Joakim Wendell.

Spara som favorit
          

Här jämförs material för undervisning i historia utifrån populärhistoriska tidningar i fem länder: Sverige, Polen, England, Tyskland och Spanien. Tanken är att materialet ska kunna användas för att stimulera mediekritiskt tänkande och multiperspektivitet i historieundervisningen. Materialet är framtaget inom ramarna för ett EU-projekt som drivs av några svenska universitet. Obs! Materialet får endast användas i undervisningssyfte. Du måste därför registrera dig innan du ges tillgång till allt material.

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp som handlar om teknik och ingenjörskonst i ett historiskt perspektiv. Är du intresserad av historia så är sidan en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om mayaindianerna. Är du intresserad av historia så är sidan en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i mayaindianernas religion. Maya ansåg att världen var indelad i fem huvudriktningar, av vilka fyra var knutna till färger: nord/vitt, syd/gult, öst/rött, väst/svart plus mitten som var associerad med livets träd...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om mayaindianerna ur olika perspekiv. Begreppet Maya syftar på befolkningen i den mest framträdande av de historiska Mesoamerikanska civilisationenerna, Mayakulturen. Maya var egentligen en rad olika folk med samma religion och kultur...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du får veta hur det gick till när de europeiska erövrarna raderade ut en hel civilisations historia. Den europeiska erövringen av Amerika krossade flera högkulturer, och raderade även ut det litterära arvet. Under mitten av 1500-talet genomfördes till och med historiskt bokbål i Mexico och övriga Centralamerika. Av de rika boksamlingarna i Maya- templen återstår idag endast tre skrifter…

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Amerikas historia ur olika perspektiv. Amerikas historia började när människor från norra Asien trängde in i kontinenten. Exakt när detta skedde för första gången är omtvistat men de flesta forskare anser att det var för mer än 16 000 år sedan via Beringia, en landbrygga över Berings sund...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om europeernas erövring av Amerika i början av 1500-talet. ”Överallt där européerna satt sin fot tycks döden hemsöka urbefolkningen.” Orden fäster uppmärksamheten på att Europas erövring av Amerika krävde stora offer...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Ny Teknik där du kan läsa kortfattat om mayariket. Vad var det som fick vissa forntida högkulturer att kollapsa och försvinna? Miljöförstöring, krig och en plötslig klimatförändring, svarar den amerikanske geografen Jared Diamond i en ny bok. Samma saker som också i dag hotar människorna i många länder på jorden...

Spara som favorit
          

Genomgång (14:51 min) om handelsmönster under nya tiden. Här berättas bl.a. om tidens sjöfart, upptäckten av nya handelsvägar bl.a. till Indien, men fokus ligger på upptäckten av Amerika och dess konsekvenser för både urinvånarna och Europa. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Kortfattad genomgång (9:04 min) om perserriket, indiankulturer i Syd- och Centralamerika samt nordisk bronsålder. Här berättas bl.a. om jordbruk och samhällsorganisation. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran". 

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa kortfattat om de amerikanska indianernas historia och deras möte med de europeiska erövrarna under den nya tidens början. När Columbus anlände till Amerika var kontinenten redan bebodd av människor som i tusentals år varit åtskilda från människorna i resten av världen...

Spara som favorit
          

På Chokladsajten kan du läsa om allt som har med choklad att göra. Här berättas utförligt om chokladens historia och om hur den kom till Europa. Kakaoträdet tros härstamma från Amazondeltat och fördes till Yucatán av mayafolket omkring 600 f Kr. Det var mycket uppskattat av mayafolket och aztekerna. Bönorna användes både till att framställa en dryck och som en form av betalningsmedel…

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du ges en bild av Mayakulturen. Mayaindianerna och spåren efter deras högkultur förbluffar och förskräcker. De byggde monumentala städer, utvecklade ett avancerat skriftsystem och gjorde landvinningar inom konst, astronomi och matematik. Samhället präglades av påtaglig mytologisk laddning där ett inslag var blodiga offerriter…

Spara som favorit
          

I den här artikeln i tidningen Allt om Historia kan du läsa kortfattat om Mayarikets undergång. Mayafolkets imperium krossades för 500 år sedan. Under 1400-talet, samma sekel som Konstantinopel föll i turkarnas händer och Jeanne d´Arc brändes på bål i Rouen, rasade inbördeskrig inom mayaimperiet. Följden blev att riket försvagades. När spanjorerna kom i början av 1500-talet kunde de bara ta för sig...

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om katastrofen som drabbade Amerikas indianfolk i samband med conquistadorernas ankomst i början av 1500-talet. På längre sikt skulle conquistadorerna sannolikt ha fått mycket svårt att kontrollera sina väldiga erövringar om de inte haft biologiska allierade i form av sjukdomar som var okända för indianbefolkningen...

Spara som favorit
          

Inlägg i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar kortfattat om Mayariket och dess undergång med utgångspunkt i Mel Gibsons film "Apocalypto" (2006). Har filmen något med verkligheten att göra? Och framför allt: när gick egentligen mayastäderna slutligen under?

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Renässansen och de stora upptäcktsresorna som förändrade världen och gav upphov till en ny tidsepok.

Få en överblick av Central- och Sydamerikas historia. Här hittar du material som behandlar den Central- och Sydamerikanska kontinentens historia i...

Aztekerna var ett ursprungsfolk i Centralamerika som på 1300-talet skapade ett rike i det mexikanska höglandet. Aztekernas rike gick under när...

Inkariket uppkom på 1200-talet i västra Sydamerika. Inkafolket var duktiga organisatörer och lyckades hålla ihop sitt rike tills spanjorerna...

Fördjupa dig i Mexikos historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Här hittar du material som behandlar El Salvadors historia i stora och små perspektiv.

Historia om Guatemala. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Här hittar du material som behandlar Honduras historia i stora och små perspektiv.