Bild:
M

Nordkoreas geografi

Antal invånare: 25 490 970 (2017)
Huvudstad: Pyongyang

Geografi

Nordkorea omfattar drygt halva den koreanska halvön. Till ytan motsvarar landet cirka en fjärdedel av Sverige. Gränsen mot Sydkorea i söder utgörs av en bred demilitariserad zon.

I norr bildar floderna Yalu och Tumen tillsammans en naturlig gräns mot Kina. Båda floderna rinner upp i regionen kring Paektu, en slocknad vulkan som är landets högsta berg.

Längst i nordöst har Nordkorea en kort gräns mot Ryssland.

Fyra femtedelar av Nordkoreas yta utgörs av bergskedjor och skogsklädda platåer. I väster dominerar låglänta platåer och slätter.

Klimat

Nordkorea har ett tempererat klimat, som är påverkat av monsunvindar. Somrarna är varma och regniga, då monsunen blåser in från sydöst.

Drygt hälften av all nederbörd faller mellan juni och augusti. Vintrarna är kalla. Snö förekommer rikligt i bergen men sparsamt på låglandet.

Naturtillgångar

Nordkorea har bland de största tillgångarna i världen av kol, järnmalm, kalksten, magnesit och tungsten.

Nypåträffade fyndigheter visar att landet också kan ha runt två tredjedelar av de kända reserverna av sällsynta jordartsmetaller.

Jordbruk

Mindre än en femtedel av Nordkoreas yta är odlingsbar och längst i norr är odlingssäsongen kort.

Jorden är näringsfattig och nederbörden är vanligtvis liten. De viktigaste grödorna är ris, majs och potatis.

Industri

Tung industri dominerar i Nordkorea även om lättare industri har vuxit snabbare på senare år.

Maskiner har en framträdande roll men gruvnäringen och energisektorn är också viktiga.

Turism

För att få in hårdvaluta har regimen på senare år satsat på turism, främst från Sydkorea. Många nya hotell har byggts, även om en del lämnats halvfärdiga. Men alla besökare i landet är hårt kontrollerade och turistinflödet är begränsat.

Runt 6 000 turister beräknas besöka landet varje år.
 

Besök Landguiden och läs mer om Nordkorea.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 25 490 970 (2017)
Huvudstad: Pyongyang

Geografi

Nordkorea omfattar drygt halva den koreanska halvön. Till ytan motsvarar landet cirka en fjärdedel av Sverige. Gränsen mot Sydkorea i söder utgörs av en bred demilitariserad zon.

I norr bildar floderna Yalu och Tumen tillsammans en naturlig gräns mot Kina. Båda floderna rinner upp i regionen kring Paektu, en slocknad vulkan som är landets högsta berg.

Längst i nordöst har Nordkorea en kort gräns mot Ryssland.

Fyra femtedelar av Nordkoreas yta utgörs av bergskedjor och skogsklädda platåer. I väster dominerar låglänta platåer och slätter.

Uppdaterad: 12 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Nordkoreas geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Nordkorea. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Nordkorea ur olika perspektiv. Nordkorea bildades när Korea skulle rekonstrueras efter den japanska ockupationen under andra världskriget. Kommunistiska och nationalistiska strömningar som polariserade norra respektive södra halvan gjorde att två republiker utropades 1948, det kommunistiska Nordkorea och det nationalistiska Sydkorea...

Spara som favorit
          

Albatros Travels webbplats där du bl.a. kan läsa kortfattat om Mellanösterns och Asiens länders geografi.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Nordkorea ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Nordkorea. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Nordkorea. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...