Tagg om Factlab skola

Factlab

M

Factlab skola är ett samarbete mellan statistiktjänsten Factlab och SO-rummet. Syftet är att ge lärare och elever tillgång till världens största statistiska databas samt att förbättra kunskapen och användningen av kvalitetssäkrad statistik i Sveriges skolor. I menyn till vänster hittar du mer fakta om Factlab.

Här nedan presenteras lärar- och lektionsmaterial i form av PDF-filer och filmer som är framtagna för att DU ska kunna få hjälp av Factlab i skolan. Allt material är kopplat till grundskolans och gymnasieskolans kurs- och ämnesplaner.


 

Här nedan listas lärarmaterial från Factlab skola.

Uppdaterad: 30 maj 2020
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Factlab

Hållbar utveckling - ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

av: Factlab skola
Högstadiet, Gymnasiet

Syftet med den här uppgiften är att tydlig- och synliggöra för eleverna vad begreppet hållbar utveckling innebär. Eleverna kommer ges tillfälle att reflektera och diskutera kring människornas livsvillkor i Sverige och i omvärlden utifrån en ekologisk, ekonomisk och social dimension.

+ Läs mer

Den svenska arbetsmarknaden - i ett internationellt perspektiv

av: Factlab skola
Högstadiet, Gymnasiet

Syftet med uppgiften är att ge eleverna kunskap om den svenska arbetsmarknaden samt vilka lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden. Även jämställdhet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden står i fokus.

+ Läs mer

Lag och rätt - i Sverige och omvärlden

av: Factlab och SO-rummet
Högstadiet, Gymnasiet

Den här uppgiften kan utgöra ett längre tema i undervisningen kring lag och rätt där eleverna får insyn i det svenska rättssystemet, hur det är uppbyggt samt vilka lagar och straff vi har i Sverige. Detta kommer sedan att ställas i ett omvärldsperspektiv för att ge eleverna en helhetssyn på hur rättssystem, straffrätt och mänskliga rättigheter hänger ihop.

+ Läs mer

Länkar om Factlab

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS