M

Svenskar missar att världen blir bättre

Vet du hur många barn som börjar skolan runt om i världen? Om du känner dig lite osäker så är du inte ensam. Faktum är att svenskar har dålig koll på läget i världen. Ofta känner man inte till alla framsteg som sker och många tror att utvecklingen går bakåt istället för framåt.

Hur är det med den extrema fattigdomen i världen?

Att utrota fattigdomen i världen är kärnan i de Globala målen 2030 som syftar till att göra livet bättre för världens mest utsatta. Extrem fattigdom definieras av Världsbanken som att försöka överleva på 1,25 dollar om dagen. Tittar man på Världsbankens fattigdomsstatistik är det uppenbart att det skett en förbättring i världen på den punkten under de senaste decennierna. Ett tydligt exempel på en positiv trend är att antalet människor världen över som lever i extrem fattigdom minskade från 1,9 miljoner år 1990 till 1,3 miljoner i 2008. Detta har skett trots att världens befolkning ökat under samma tid. Procentuellt sett innebär det talar vi om att den extrema fattigdomen i världen minskat med nästan 30 % på knappt 20 år.

Idag är det, otroligt nog, första gången någonsin som andelen och antalet extremt fattiga minskar i alla delar av världen samtidigt. De allra största framstegen har dock gjorts i världens folkrikaste land – Kina.

I Kina har andelen människor som lever i extrem fattigdom gått från 77 % till 13 % de senaste trettio åren. Det innebär hundratals miljoner människor som slipper leva i den djupaste fattigdom! Den kolossala ekonomiska tillväxt som ligger bakom Kinas imponerande framgång har dock inte skett i samma utsträckning i regioner som Afrika söder om Sahara och Sydasien, även om den extrema fattigdomen de senaste åren minskat även här. Trots dessa framsteg beräknas dock att omkring en miljard människor fortfarande kommer att leva på mindre än 1,25 dollar om dagen år 2015 och att fyra av fem extremt fattiga kommer att bo i Afrika söder om Sahara eller Sydasien. Att just dessa länder drabbas hårdast av fattigdom har många orsaker men beror bland annat på korruption, krig och sjukdomar som hiv/aids och malaria.

Bild:

Antalet människor världen över som lever i extrem fattigdom minskade från 1,9 miljoner år 1990 till 1,3 miljoner i 2008. Detta har skett trots att världens befolkning ökat under samma tid.


De senaste årens kris i världsekonomin har slagit hårt mot världens fattigaste. Stigande livsmedels- och oljepriser får dramatiska konsekvenser för de redan fattiga och den nuvarande ekonomiska krisen har kastat in över 50 miljoner människor i extrem fattigdom enligt Världsbanken och Internationella valutafonden. Samtidigt är klyftan mellan rika och fattiga inom enskilda länders fortfarande stor, vilket förklarar varför drygt 70 procent av de som lever i stor fattigdom inte bor i världens fattigaste länder utan i folkrika medelinkomstländer som Indien, Indonesien och Kina.

Trots att det finns stora utmaningar finns det samtidigt trender som visar att en stor del av utvecklingen går i rätt riktning. Antalet människor som har tillgång till rent vatten har ökat med ofattbara två miljarder sedan år 1990 och totalt har nu nästan 9 av 10 människor på jorden tillgång till rent vatten. Även läskunnigheten ökar globalt sett och i världens fattiga länder kan idag 80 % läsa och skriva samtidigt som fler barn än tidigare börjar skolan. Dessa framsteg, tillsammans med den kraftiga minskningen av andelen extrem fattiga i världen, ger goda förutsättningar för framtiden.

Att fler människor slipper leva i extrem fattigdom, har tillgång till rent vatten och får chans att skaffa sig en utbildning kommer förhoppningsvis bidra till ännu större framsteg i framtiden. Det är viktigt att världen fortsätter arbeta för att ännu fler människor ska få ta del av dessa framsteg och att dessa ska nå även de mest utsatta som kvinnor och barn.

Världskoll.se

Trots att det finns mycket kvar att göra finns det ändå mycket som pekar i rätt riktning. På Svenska FN-förbundets sajt världskoll.se kan du jämföra länder och läsa mer om globala utvecklingstrender, positiva nyheter och hur världen ser ut egentligen. Där kan du till exempel få reda på att människor idag lever längre än någonsin tidigare, och att fler och fler i världen kan läsa och skriva för varje år som går. På världskoll.se kan du också få reda på att nästan 9 av 10 barn runt om i världen börjar skolan.

Till iPhone- och Android-mobiler finns också FN-förbundets quizapp Världskoll där du kan utmana dina kompisar om vem som har bäst koll på läget i världen.

Besök Världskoll.se och få koll på läget i världen


I webbklippet här under presenterar Hans Rosling aktuell och relevant statistik om världen där bland annat BNP-statistik används för att öka kunskapen om olika delar av världen idag.

Text:
Svenska FN-förbundet
Uppdaterad: 15 september 2018
Publicerad: 21 oktober 2013