Värdegrundsarbete i skolan

Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. När elever kan påverka sin skolgång ökar deras motivation för skolarbete. De får bättre skolresultat och ökar sin demokratiska kompetens.

Värdegrunden - verktygslåda med teman och lektioner

Med hjälp av Värdegrundens teman och lektioner kan du arbeta med och utveckla dina elever i hur vi fungerar med varandra och vår omgivning. Värdegrundens teman handlar om bland annat kamratskap och trygghet, social kompetens, hållbarhet, självkänsla och empati.

Värdegrundens lektioner följer en pedagogisk modell som utgår från att lära om, för och genom. Eleverna lär sig om, utvecklar förmågor för och slutligen genom att goda principer praktiseras i vardagen. Genom att dela en länk till lektionen med dina elever eller visa lektionen i helskärmsläge kommer du snabbt igång ifall du jobbar digitalt.

Via SO-rummet får du en exklusiv rabatt på 10% vid nytecknande av licens på Värdegrunden.

Använd rabattkod SORUMMET2019 i formuläret på Värdegrunden.
Rabatten går ej att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter och gäller endast vid nytecknande.

Klicka här för att komma till Värdegrunden


Text: Kunskapskraft & Media
Webbplats: KKM - Kunskapskraft och media AB

KKM

Citat från en användare av Värdegrunden

"Värdegrundsarbetet är basen och det är viktigt för att stärka olika klasser och grupper. Skapa en "vi" känsla och skapa gemensamma trivselregler och arbeta med hur man skall vara mot varandra. Värdegrunden bygger på att skapa en skola för alla och där eleverna känner sig trygga och delaktiga."

Senast uppdaterad: 16 juni 2019
Publicerad: 24 maj 2019

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

M

Mänskliga rättigheter - förr och idag

Idén att varje människa har rättigheter är inte ny. Man kan se spår av den i olika kulturer och...

M

Katarina Taikon kämpade för romers rättigheter

Katarina Taikon fick inte gå i skolan, men blev känd författare och kämpade för romernas...

M

Homosexualitet på 1800-talet: Frans och Lars fick fängelse för att de haft sex

Frans Pettersson och Lars Johansson dömdes till fängelse för att ha legat med varandra 1897....

SO-rummet bok
S

Rasbiologer ville bevara Sverige svenskt

Svensk rasforskning är ett ganska bortglömt kapitel, trots att den har en lång tradition. I den här...

ANNONS

Ämneskategorier

Sexualitet, könsroller och jämställdhet

Om socialisation, normer, genus och identitet. Vi reder ut begreppen jämlikhet och jämställdhet och hur sexualitet och...

Rasism och främlingsfientlighet

Rasism och främlingsfientlighet grundar sig på idén om att mänskligheten kan delas in i grupper som är olika mycket...

Relaterade taggar

Mobbning och kränkningar

Diskriminering och trakasserier är beteenden som har samband med någon av diskriminerings-grunderna...

Globala målen

Tidigare historia: Precis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna ett antal mål...

Minoriteter

Här hittar du material med anknytning till nationella och etniska minoriteter förr och idag.

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Flyktingar

Krig, konflikter och naturkatastrofer har varit vanligt förekommande genom hela mänsklighetens...

Sexuella läggningar

Sexuell läggning handlar om vad de personer som du blir kär i eller tänder på har för kön. Exempel...

Religion och homosexualitet

Även om en stor del av världens befolkning definierar sig själva som heterosexuella har det alltid...

Sexualundervisning

Det finns många olika sätt att organisera skolans sexualundervisning. Här följer några...