Storpolitiska förhandlingar

Dilemman och balansgång

Internationella relationer präglas till stor del av förhandlingar kring viktiga frågor. En vanlig metod som används för att beskriva och analysera förhandlingssituationer är den så kallade spelteorin.

Ett spel är fångarnas dilemma. Det utgår från en historia om en sheriff i Vilda Västern som har fångat två män misstänkta för ett brott. Då sheriffen saknar bevis behöver han ett erkännande från männen, som sitter i var sin cell, isolerade från varandra. Sheriffen ger fångarna, var för sig, följande besked:

Tips!

svt:s webbsida kan du läsa mer om Nordkoeras nedrustning och historien bakom att Nord- och Sydkorea uppstod.

”I morgon kommer jag att kalla er för enskilda samtal, och om båda då erkänner så kommer ni att dömas till tio piskrapp var. Om en av er erkänner och den andre nekar, så kommer den som erkänner att bli fri och få en belöning, och den andre att bli hängd. Om båda nekar, så kommer ni att släppas fria.”

De båda fångarna får därefter fundera över sitt beslut, utan att kunna diskutera med varandra. Vad kommer de att svara? Tre alternativa möjligheter finns:

1. Om båda erkänner får båda ett mildare straff (tio piskrapp var).
2. Om en erkänner och den andre nekar blir den som erkänner fri och får en belöning, medan den som nekar blir hängd.
3. Om båda nekar blir båda fria.

Med stor sannolikhet kommer båda att erkänna brottet, trots att de båda skulle tjäna på att båda nekade. Varför? Svaret är att de inte helt litar på varandra, inte heller har de möjligheter att kommunicera med varandra. I detta läge vore det alltför riskfyllt att chansa.

Byter vi ut orden neka och erkänna mot nedrusta respektive upprusta, kan resonemanget överföras till internationell politik. Även om exempelvis USA och Sovjetunionen under kalla kriget insåg att de hade vunnit på en ömsesidig nedrustning, vågade ingen av dem ta första steget. Risken fanns att den andra parten inte skulle följa avtalet och därmed skaffa sig ett övertag i den militära kapprustningen.

Men likheterna till trots skiljer sig frågan om nedrustning från fångarnas dilemma på två punkter: dels gällande tidsaspekten, dels möjligheten till kommunikation. Stormakterna har möjligheten att kommunicera med varandra vid flera tillfällen och över längre tid, vilket ökar chansen för en kompromisslösning.

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Diskutera nedanstående frågor i grupper om 3–5 personer.

Ett historiskt möte är planerat mellan den amerikanske presidenten Donald Trump och Nordkoreas ledare Kim Jong-Un i maj 2018.

  1. Vad är orsaken till att mötet äger rum?
     
  2. Vad talar för och emot en nedrustning i samband med de kommande förhandlingarna mellan Donald Trump och Kim Jong-Un?
     
  3. På vilket sätt kan du använda dig av spelteorin i samband med den planerade förhandlingen? Ge exempel.
     
  4. Hur uppstod Nord- och Sydkorea?

 

Texten och uppgifterna är hämtade från den nya upplagan av gymnasieläromedlet Internationella relationer – utblickar och insikter.

Med hjälp av läromedlets kapitel 5 Krig och konflikter, avsnittet om förhandlingar, kan uppgiften utökas med följande faktafrågor:

- Vad är skillnaden mellan avrustning, nedrustning och rustningskontroll?
- Förklara skillnaden mellan strategiska och taktiska kärnvapen.
- Förklara skillnaden mellan ballistiska och icke-ballistiska missiler.
- Hur många kärnvapen finns det i världen idag?
- Vilka stater är s.k. kärnvapenstater?
- Vilka tidigare nedrustningsavtal kan komma att beröras i samband med USA:s och Nordkoreas kommande förhandlingar?

 

Läs mer om läromedlet och beställ provex.

Testa en demo av läromedlets digitala del.
 

Text: Studentlitteratur AB

Senast uppdaterad: 30 april 2019
Publicerad: 13 mars 2018

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

S

Suveränitetsprincipen och humanitär intervention

Suveränitetsprincipen är den grundläggande komponenten inom internationell rätt. Den innebär att...

S

Syriens moderna politiska historia, del 2: Syriska inbördeskriget

Del 2 av 2 i en artikelserie om kriget i Syrien (syriska inbördeskriget) och landets moderna,...

M

Attacken mot World Trade Center i New York förändrade världen

Den 11 september 2001 drabbades USA av det värsta terroristdådet i landets historia då två stora...

M

Mänskliga rättigheter - förr och idag

Idén att varje människa har rättigheter är inte ny. Man kan se spår av den i olika kulturer och...

ANNONS

Ämneskategorier

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Fakta om Nordkorea

Aktuell samhällsfakta om Nordkorea. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Fakta om USA

Aktuell samhällsfakta om USA. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...

Relaterade taggar

Kärnvapen

Kärnvapen är ett samlingsnamn för explosiva vapen vars förstörelsekraft skapas av kärnenergi. Den...