Kostnadsfri workshop i hållbart resande

Vill du att dina elever ska lära sig mer om hållbar utveckling, Agenda 2030 och hur de kan göra positiv skillnad när de reser? Schyst resande kommer till er skola och håller vår populära workshop där vi varvar diskussion med filmvisning, övningar, quiz och fakta.

Schyst resandes workshop i hållbart resande för gymnasiet väcker frågor och funderingar kring hur du kan bidra till hållbar utveckling.

Om utbildningen

Vårt resande ökar explosionsartat, och det blir därför allt mer angeläget att utforska hur vi kan resa med hänsyn till människor och miljö. Denna workshop i hållbart resande är utformad i enlighet med GY11 och passar perfekt på lektionen i samhällskunskap, geografi, ekonomi, naturkunskap och religion. Eller varför inte på skolans temadag i hållbar utveckling?

Till workshopen hör Schyst resandes populära gymnasiebroschyr. Den finns att beställa gratis på utbudet.se och går också att ladda ned som PDF här. https://schystresande.se/rapport/gymnasiebroschyr-resa-hallbart/

Boka en gratis workshop

Vilken utbildning bör du välja?

För dig som undervisar på gymnasieprogram med inriktning hotell, turism och restaurang passar vår heldagsutbildning.

För dig som undervisar i årskurs 9 samt på gymnasiets övriga program med skilda inriktningar passar vår grundläggande workshop på två timmar.

Här hittar du mer information och kan boka

Vad utbildningen leder till

Eleverna får ökad förståelse för det komplexa område som turism och resande utgör. Workshopen ger en översikt över hur vårt resande påverkar miljön, samhället och ekonomin.

Dina elever får fördjupade kunskaper inom följande områden:

  • Resornas klimatpåverkan
  • Barns rättigheter
  • Sexuell exploatering och prostitution kopplat till resande
  • Arbetsvillkor i turismindustrin
  • Hur olika former av resande påverkar det lokala näringslivet
  • Alkohol och andra droger
  • Agenda 2030
  • Vattenförbrukning

Finns det en lärarhandledning för att arbeta vidare med de frågor och ämnen som tas upp i workshopen?

Ja. Det finns en lärarhandledning som ger förslag på hur ni kan arbeta vidare med de olika ämnesområdena. Den innehåller övningar, upplägg för grupparbeten och andra tips.

Sagt om utbildningen

”Man fick tänka mycket själv men man fick även ’undervisning’. Att ställa sig på raden var också väldigt kul och då fick man verkligen vara med och delta.”
Deltagande elev

”Mest positivt var att få veta hur jag kan gynna lokalbefolkningen när jag väljer deras restauranger och hotell.”
Ur utvärdering efter gymnasieworkshopen

 

Låt klassen delta i vår tävling!

Missa heller inte vår spännande tävling i hållbart resande. Ni kan vinna 15 000 kr till klassresan!

Här hittar du mer information om tävlingen

 

 

Text: Nätverket Schyst resande
Webbplats: Schyst resande

Senast uppdaterad: 13 augusti 2019
Publicerad: 15 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

S

Ekonomins globalisering

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits...

S

Matbrist och ransonering vid hemmafronten under första och andra världskriget

Kejsar Napoleon fällde en gång det bekanta yttrandet att ”en armé marscherar på sin mage”. En...

M

Miljö, energi och energikällor

En energikälla är något vi får energi från, till exempel muskelkraft, bränsle och elektricitet....

S

Kritik mot globaliseringen och de transnationella företagen

Globalisering kan ses som en framåtskridande process där multinationella och transnationella...

ANNONS

Ämneskategorier

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling och dess tre former: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Hur val och...

Produktion och konsumtion av varor och tjänster

Hur produktion, transport och konsumtion av varor och tjänster hänger nära samman med globaliseringen.

Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

Avsnittet tar upp olika sorters naturkatastrofer och orsakerna bakom dessa samt hur individer och samhällen kan...

Globalisering

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en...

Klimatförändringar och global uppvärmning

Om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa. Här berörs även klimatförändringens konsekvenser för...

Relaterade taggar

SO-rummet tag typ

Turism

Människor har rest som turister i alla tider. Men turism var inte lika vanligt förr som idag....

Konsumentmakt

De varorna vi köper produceras ofta i andra länder än Sverige, ofta i låglöneländer där...

Växthuseffekten

Växthuseffekten är ett sammanfattande begrepp för växthusgaserna (t.ex. koldioxid och metangas) i...

SO-rummet tag typ

Resor och transporter

Människan har varit på resande fot genom hela historien. Men det är först de senaste hundra årens...

Globala målen

Tidigare historia: Precis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna ett antal mål...